نمایه نویسندگان

آ

 • آقابیگی، ترنگ مقایسه ریزنشت لبه ای کامپازیت مستقیم و اینله های سرامیک با دو سمان رزینی مختلف در حفرات کلاس پنج [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 329-334]
 • آقاسی زاده، نوید بررسی میزان ترشح IL-1b توسط استئوبلاستهای انسانی در مجاورت MTA سفید، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM بعنوان مواد پرکننده انتهای ریشه [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 7-16]

ا

 • احدیان، حکیمه ارزیابی بالینی فیلم های چسبنده مخاطی بر روی لثه افراد سالم داوطلب [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 155-162]
 • احراری، فرزانه بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 269-278]
 • احمدی، نسرین بررسی میزان شیوع شکاف کام و لب و عوامل خطرساز مرتبط با آن در گروهی از نوزادان شهر تهران از 1374 تا 1382 [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 71-76]
 • اسماعیلی، حبیب الله بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش های مختلف سمان کردن در گیر پست ریختگی [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 307-314]
 • اکاتی، بهزاد ارزیابی میزان جرم دندانی در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 195-200]
 • ایمانی مقدم، ماهرخ بررسی یافته های رادیوگرافی پانورامیک 41 مورد کیست دانتی ژور و ادونتوژنیک کراتوسیست [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 1-6]

ب

 • بابویی، عین اله ارزیابی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین ابعاد و شیب مندیبل در مقایسه با لترال سفالومتری [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 223-230]
 • باغانی، زهرا گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیس [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 149-154]
 • باقریان، علی بررسی رابطه HLA-DRB1*O4 و HLA-DQB1*O6 با پوسیدگی زودرس شدید دوران کودکی [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 133-140]
 • باقرپور، زهرا بررسی آزمایشگاهی اثر ضدمیکروبی هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین بعنوان شستشودهنده کانال ریشه بر استرپتوکوک فوکالیس [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 177-182]
 • بیدار، مریم بررسی رادیوگرافیک و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلند [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 251-260]
 • بیدار، مریم مقایسه اثر کلر هگزیدین و هیپوکلریت سدیم بعنوان شستشو دهنده داخل کانال بر کاهش درد و تورم پس از درمان ریشه در دندانهای با پالپ نکروز [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 163-170]
 • بیدار، مریم بررسی میزان ترشح IL-1b توسط استئوبلاستهای انسانی در مجاورت MTA سفید، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM بعنوان مواد پرکننده انتهای ریشه [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 7-16]
 • برکتین، بهناز مقایسه میزان ریزنشت میکروبی در دندانهای درمان ریشه شده با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد دو سیلر AH26 و Tubliseal [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 83-92]
 • بصیر، لیلا بررسی ارتباط میان نیاز به درمان ارتودنسی براساس شاخص زیبایی دندانی با درک افراد از آن در دانش آموزان 14-11 ساله شهر اهواز در سال 84 [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 37-46]
 • بهروان، جواد بررسی آزمایشگاهی اثر ضدمیکروبی هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین بعنوان شستشودهنده کانال ریشه بر استرپتوکوک فوکالیس [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 177-182]

پ

 • پزشکی راد، حسین بررسی معیارهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد 35-20 سالۀ شهر مشهد [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 261-268]
 • پورسینا، فرخنده بررسی تأثیر ضدعفونی کنندگی دو ماده هیپوکلریت سدیم 5/0% و گلوتارآلدئید 2% بر روی یک رزین آکریلی گرماسخت [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 217-222]

ت

 • توکل افشاری، جلیل بررسی میزان ترشح IL-1b توسط استئوبلاستهای انسانی در مجاورت MTA سفید، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM بعنوان مواد پرکننده انتهای ریشه [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 7-16]
 • توکل افشاری، جلیل بررسی رابطه HLA-DRB1*O4 و HLA-DQB1*O6 با پوسیدگی زودرس شدید دوران کودکی [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 133-140]

ث

 • ثقفی، شادی بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک فولیکول دندانهای عقل نهفته در تعدادی از مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1384 [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 171-176]

ج

 • جاویدی، مریم بررسی آزمایشگاهی اثر ضدمیکروبی هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین بعنوان شستشودهنده کانال ریشه بر استرپتوکوک فوکالیس [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 177-182]
 • جاویدی، مریم بررسی مقایسه ای دقت تعیین طول کارکرد کانال با بزرگنمایی های مختلف رادیوگرافی دیجیتال [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 17-24]
 • جلالی، طاهره بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 269-278]
 • جلیل زاده تهرانی، هومن مقایسه خواص بیومکانیکی ریشه دندان، بدنبال دو روش مختلف آماده سازی و پرکردن [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 299-306]
 • جهان بین، آرزو بررسی معیارهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد 35-20 سالۀ شهر مشهد [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 261-268]
 • جوادزاده، عباس بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 279-284]
 • جوادزاده، عباس ارزیابی بالینی فیلم های چسبنده مخاطی بر روی لثه افراد سالم داوطلب [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 155-162]

ح

 • حاجی احمدی، محمود تعیین فلور قارچی دهان در دانشجویان دندانپزشکی بابل و همبستگی آن با پوسیدگی دندانی در سال 1384 [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 93-104]
 • حامدی راد، فهیمه بررسی آزمایشگاهی استحکام پیوند برشی سه سیستم چسباننده رزینی در اتصال فلز Base، پرسلن Ceramco و پرسلن Inceram به عاج دندان [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 47-54]
 • حراجی، افشین بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک فولیکول دندانهای عقل نهفته در تعدادی از مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1384 [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 171-176]
 • حسین پور جاجرم، حسن بررسی میزان همراهی گلوسیت میانی لوزی شکل در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت مشهد در سال 1384 [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 183-188]
 • حسین پور جاجرم، حسن بررسی حفره دهان بیماران مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلبی CHD [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 25-30]
 • حقیقی زاده، محمد حسین بررسی ارتباط میان نیاز به درمان ارتودنسی براساس شاخص زیبایی دندانی با درک افراد از آن در دانش آموزان 14-11 ساله شهر اهواز در سال 84 [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 37-46]

خ

 • خاموردی، زهرا بررسی آزمایشگاهی ریزنشت و استحکام برشی پیوند چهار سیستم باندینگ عاجی تک جزئی [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 239-246]
 • خاموردی، زهرا مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 37-46]
 • خانه مسجدی، ماشاءالله بررسی ارتباط میان نیاز به درمان ارتودنسی براساس شاخص زیبایی دندانی با درک افراد از آن در دانش آموزان 14-11 ساله شهر اهواز در سال 84 [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 37-46]
 • خسروی سامانی، محمود تعیین فلور قارچی دهان در دانشجویان دندانپزشکی بابل و همبستگی آن با پوسیدگی دندانی در سال 1384 [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 93-104]

د

 • دانش کاظمی، علیرضا مقایسه ریزنشت لبه ای کامپازیت مستقیم و اینله های سرامیک با دو سمان رزینی مختلف در حفرات کلاس پنج [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 329-334]
 • دانش کاظمی، علیرضا مقایسه استحکام پیوند برشی سیستم های Self-etch در عاج سطحی و عمقی [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 189-194]
 • داوری، عبدالرحیم مقایسه استحکام پیوند برشی سیستم های Self-etch در عاج سطحی و عمقی [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 189-194]
 • دستجردی، طوبی بررسی میزان همراهی گلوسیت میانی لوزی شکل در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت مشهد در سال 1384 [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 183-188]
 • دلاوریان، زهرا بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 279-284]
 • دلیرثانی، زهره بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 279-284]

ر

 • رجایی، علیرضا بررسی اثر شکل کام و ضخامت بیس رزین اکریلی بر استحکام خمشی پروتزهای کامل فک بالا [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 111-116]
 • رضائی رکنی، شهین بررسی آزمایشگاهی استحکام پیوند برشی سه سیستم چسباننده رزینی در اتصال فلز Base، پرسلن Ceramco و پرسلن Inceram به عاج دندان [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 47-54]

ز

 • زارعی، مینا مقایسه اثر کلر هگزیدین و هیپوکلریت سدیم بعنوان شستشو دهنده داخل کانال بر کاهش درد و تورم پس از درمان ریشه در دندانهای با پالپ نکروز [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 163-170]
 • زارعی، مینا گزارش مورد : درمان ریشه دندان مولر دوم 4 ریشه فک پایین [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 247-250]
 • زارع محمودآبادی، رضا بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک فولیکول دندانهای عقل نهفته در تعدادی از مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1384 [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 171-176]
 • زبرجد، سیدمجتبی مقایسه خواص بیومکانیکی ریشه دندان، بدنبال دو روش مختلف آماده سازی و پرکردن [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 299-306]
 • زبرجد، سید مجتبی بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 269-278]

س

 • سالاری، تقی بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش های مختلف سمان کردن در گیر پست ریختگی [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 307-314]
 • سیدنوزادی، محسن بررسی مقایسه ای دقت تعیین طول کارکرد کانال با بزرگنمایی های مختلف رادیوگرافی دیجیتال [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 17-24]
 • سرابی، نسرین بررسی آزمایشگاهی تأثیر دو نوع تراش بر استحکام شکست لامینیتهای ساخته شده از کامپازیت تقویت شده با فیبر و سرامیک [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 285-292]
 • سرداری، کامران بررسی رادیوگرافیک و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلند [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 251-260]
 • سرگلزایی، ناصر ارزیابی میزان جرم دندانی در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 195-200]
 • سرگلزایی، ناصر ارزیابی مقایسه ای ارتفاع کرست آلوئول و عمق پاکت متعاقب جراحی فلپ پریودنتال با و بدون Expose نمودن استخوان [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 55-62]
 • سرگلزایی، ناصر بررسی اثر استفاده از ترکیب خمیر پانسمان پریودونتال همراه با هیدروکسید کلسیم در کاهش حساسیت عاجی بعد از جراحی پریودونتال [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 77-82]
 • سیفی، صفورا گزارش یک مورد کیست ادنتوژنیک کلسیفیه نوع آملوبلاستوماتوز [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 335-340]
 • سفیدگر، علی اصغر تعیین فلور قارچی دهان در دانشجویان دندانپزشکی بابل و همبستگی آن با پوسیدگی دندانی در سال 1384 [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 93-104]
 • سقایی، سیما بررسی تأثیر ضدعفونی کنندگی دو ماده هیپوکلریت سدیم 5/0% و گلوتارآلدئید 2% بر روی یک رزین آکریلی گرماسخت [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 217-222]

ش

 • شاهی، مرضیه بررسی اثر استفاده از ترکیب خمیر پانسمان پریودونتال همراه با هیدروکسید کلسیم در کاهش حساسیت عاجی بعد از جراحی پریودونتال [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 77-82]
 • شهیدی، شعله بررسی تحلیل ریشه دندانهای ثنایای مجاور دندان نیش نهفته فک بالا در تصاویر رادیوگرافی معمولی و CT scan [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 125-132]

ص

 • صابونی، محمدرضا ارزیابی تنشهای منتقل شده از پانتیک به پایه‏ های بریج دندانی با تغییر طول پانتیک به روش اجزاء محدود [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 231-238]
 • صابونی، محمدرضا تاثیر آلیاژ بر رنگ چینی در سه نوع فلز بیس [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 63-70]
 • صادقی، الهه تعیین فلور قارچی دهان در دانشجویان دندانپزشکی بابل و همبستگی آن با پوسیدگی دندانی در سال 1384 [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 93-104]
 • صادقی، غزال بررسی آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی دو ماده Biocalex و MTA سفید جهت پر کردن حفرات رتروگرید انتهای ریشه دندان [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 293-298]
 • صحافیان، عباسعلی مقایسه نتایج اکلوزالی حاصله از درمان ارتدنسی بیماران کلاس یک درمان شده با سیستم Begg و Edgewise [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 201-208]
 • صدری، دنیا بررسی میزان شیوع شکاف کام و لب و عوامل خطرساز مرتبط با آن در گروهی از نوزادان شهر تهران از 1374 تا 1382 [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 71-76]

ض

 • ضرابی، محمد حسن بررسی رادیوگرافیک و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلند [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 251-260]
 • ضرابی، محمد حسن بررسی میزان ترشح IL-1b توسط استئوبلاستهای انسانی در مجاورت MTA سفید، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM بعنوان مواد پرکننده انتهای ریشه [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 7-16]

ط

 • طالبی، مریم بررسی رژیم غذائی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد و ارتباط آن با شاخص سلامت دهان و دندان در سال 1384 [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 209-216]
 • طاهری، مرتضی ارزیابی میزان جرم دندانی در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 195-200]
 • طلعتی، علی بررسی آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی دو ماده Biocalex و MTA سفید جهت پر کردن حفرات رتروگرید انتهای ریشه دندان [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 293-298]
 • طوفانی اصل، حمید بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 279-284]

ع

 • عبادیان، بهناز بررسی تأثیر ضدعفونی کنندگی دو ماده هیپوکلریت سدیم 5/0% و گلوتارآلدئید 2% بر روی یک رزین آکریلی گرماسخت [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 217-222]
 • عباسیان، مهشید مقایسه اثر کلر هگزیدین و هیپوکلریت سدیم بعنوان شستشو دهنده داخل کانال بر کاهش درد و تورم پس از درمان ریشه در دندانهای با پالپ نکروز [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 163-170]
 • عتیقی، حمید بررسی آزمایشگاهی میزان سایش تارجیس در مقابل مینا، چینی و کامپوزیت [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 105-110]
 • عرب، حمیدرضا ارزیابی مقایسه ای ارتفاع کرست آلوئول و عمق پاکت متعاقب جراحی فلپ پریودنتال با و بدون Expose نمودن استخوان [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 55-62]
 • عرب، حمیدرضا بررسی اثر استفاده از ترکیب خمیر پانسمان پریودونتال همراه با هیدروکسید کلسیم در کاهش حساسیت عاجی بعد از جراحی پریودونتال [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 77-82]
 • عرفائی، حسین ارزیابی بالینی فیلم های چسبنده مخاطی بر روی لثه افراد سالم داوطلب [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 155-162]
 • عشاق، مرتضی مقایسه نتایج اکلوزالی حاصله از درمان ارتدنسی بیماران کلاس یک درمان شده با سیستم Begg و Edgewise [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 201-208]

ف

 • فتاحی، حمیدرضا ارزیابی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین ابعاد و شیب مندیبل در مقایسه با لترال سفالومتری [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 223-230]
 • فرزانگان، فهیمه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک فولیکول دندانهای عقل نهفته در تعدادی از مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1384 [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 171-176]
 • فرهاد، علیرضا مقایسه میزان ریزنشت میکروبی در دندانهای درمان ریشه شده با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد دو سیلر AH26 و Tubliseal [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 83-92]
 • فیروزجاهی، علیرضا گزارش یک مورد کیست ادنتوژنیک کلسیفیه نوع آملوبلاستوماتوز [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 335-340]
 • فلکی، فرناز بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 279-284]

ق

 • قاسمپور، مریم تعیین فلور قارچی دهان در دانشجویان دندانپزشکی بابل و همبستگی آن با پوسیدگی دندانی در سال 1384 [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 93-104]
 • قاضیانی، پری بررسی آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی دو ماده Biocalex و MTA سفید جهت پر کردن حفرات رتروگرید انتهای ریشه دندان [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 293-298]
 • قدوسی، جمیله مقایسه خواص بیومکانیکی ریشه دندان، بدنبال دو روش مختلف آماده سازی و پرکردن [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 299-306]
 • قدوسی، جمیله گزارش مورد : درمان ریشه دندان مولر دوم 4 ریشه فک پایین [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 247-250]
 • قره چاهی، مریم تأثیر ضخامت دیواره حفرات تهیه شده کلاس دو بر استحکام شکست دندان های مولر شیری پالپوتومی شده و ترمیم شده با آمالگام [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 321-328]
 • قلعه نوئی، تیمور بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش های مختلف سمان کردن در گیر پست ریختگی [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 307-314]
 • قنبری، حبیب ا... ارزیابی مقایسه ای ارتفاع کرست آلوئول و عمق پاکت متعاقب جراحی فلپ پریودنتال با و بدون Expose نمودن استخوان [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 55-62]
 • قنبری، حبیب ا... گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیس [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 149-154]
 • قنبرزاده، جلیل تاثیر آلیاژ بر رنگ چینی در سه نوع فلز بیس [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 63-70]
 • قنبرزاده، جلیل بررسی آزمایشگاهی میزان سایش تارجیس در مقابل مینا، چینی و کامپوزیت [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 105-110]
 • قنبر زاده، جلیل ارزیابی تنشهای منتقل شده از پانتیک به پایه‏ های بریج دندانی با تغییر طول پانتیک به روش اجزاء محدود [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 231-238]
 • قهرمانلو، احمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش های مختلف سمان کردن در گیر پست ریختگی [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 307-314]

ک

 • کسرایی، شاهین بررسی آزمایشگاهی ریزنشت و استحکام برشی پیوند چهار سیستم باندینگ عاجی تک جزئی [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 239-246]
 • کسرایی، شاهین مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 37-46]
 • کشاورز، مسعود ارزیابی تنشهای منتقل شده از پانتیک به پایه‏ های بریج دندانی با تغییر طول پانتیک به روش اجزاء محدود [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 231-238]

گ

 • گودرزی، مهسا بررسی آزمایشگاهی اثر ضدمیکروبی هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین بعنوان شستشودهنده کانال ریشه بر استرپتوکوک فوکالیس [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 177-182]
 • گوهریان، رضا مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت یک نوع کامپوزیت چسبنده سازنده کور با آمالگام [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 315-320]
 • گوهریان، رضا بررسی آزمایشگاهی میزان سایش تارجیس در مقابل مینا، چینی و کامپوزیت [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 105-110]

ل

 • لاچین، بیتا تاثیر فیلر بر ریزنشت ادهزیوهای سلف اچ با عاج و بررسی نمای مرفولوژی ناحیه حدفاصل با میکروسکوپ الکترونی [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 117-124]

م

 • متقی مقدم، حسن بررسی حفره دهان بیماران مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلبی CHD [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 25-30]
 • مجیری خوزانی، طیبه بررسی یافته های رادیوگرافی پانورامیک 41 مورد کیست دانتی ژور و ادونتوژنیک کراتوسیست [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 1-6]
 • محتشم، نوشین گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیس [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 149-154]
 • محمدزاده رضایی، محمد ارزیابی میزان جرم دندانی در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 195-200]
 • مختاری، مجید رضا مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت یک نوع کامپوزیت چسبنده سازنده کور با آمالگام [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 315-320]
 • مدبر، مریم بررسی معیارهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد 35-20 سالۀ شهر مشهد [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 261-268]
 • مدنی، اعظم السادات مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت یک نوع کامپوزیت چسبنده سازنده کور با آمالگام [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 315-320]
 • مرادی، سعید مقایسه خواص بیومکانیکی ریشه دندان، بدنبال دو روش مختلف آماده سازی و پرکردن [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 299-306]
 • مشرف، رامین بررسی اثر شکل کام و ضخامت بیس رزین اکریلی بر استحکام خمشی پروتزهای کامل فک بالا [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 111-116]
 • مظهری، فاطمه تأثیر ضخامت دیواره حفرات تهیه شده کلاس دو بر استحکام شکست دندان های مولر شیری پالپوتومی شده و ترمیم شده با آمالگام [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 321-328]
 • مظهری، فاطمه بررسی رژیم غذائی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد و ارتباط آن با شاخص سلامت دهان و دندان در سال 1384 [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 209-216]
 • معظّمی، سیّدمصطفی بررسی آزمایشگاهی استحکام پیوند برشی سه سیستم چسباننده رزینی در اتصال فلز Base، پرسلن Ceramco و پرسلن Inceram به عاج دندان [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 47-54]
 • معین تقوی، امیر ارزیابی مقایسه ای ارتفاع کرست آلوئول و عمق پاکت متعاقب جراحی فلپ پریودنتال با و بدون Expose نمودن استخوان [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 55-62]
 • مقدس، محمدجواد تاثیر فیلر بر ریزنشت ادهزیوهای سلف اچ با عاج و بررسی نمای مرفولوژی ناحیه حدفاصل با میکروسکوپ الکترونی [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 117-124]
 • مکارم، عباس بررسی رژیم غذائی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد و ارتباط آن با شاخص سلامت دهان و دندان در سال 1384 [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 209-216]
 • ملک نژاد، فاطمه تاثیر فیلر بر ریزنشت ادهزیوهای سلف اچ با عاج و بررسی نمای مرفولوژی ناحیه حدفاصل با میکروسکوپ الکترونی [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 117-124]
 • مماوی، احمد تاثیر آلیاژ بر رنگ چینی در سه نوع فلز بیس [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 63-70]
 • مهدیخانی، مهدی مقایسه استحکام پیوند برشی سیستم های Self-etch در عاج سطحی و عمقی [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 189-194]
 • مهرابخانی، مریم تأثیر ضخامت دیواره حفرات تهیه شده کلاس دو بر استحکام شکست دندان های مولر شیری پالپوتومی شده و ترمیم شده با آمالگام [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 321-328]
 • موحدیان، نجمه بررسی رژیم غذائی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد و ارتباط آن با شاخص سلامت دهان و دندان در سال 1384 [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 209-216]
 • موسوی نسب، سیدمجید مقایسه ریزنشت لبه ای کامپازیت مستقیم و اینله های سرامیک با دو سمان رزینی مختلف در حفرات کلاس پنج [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 329-334]
 • مومنی دانائی، شهلا بررسی تحلیل ریشه دندانهای ثنایای مجاور دندان نیش نهفته فک بالا در تصاویر رادیوگرافی معمولی و CT scan [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 125-132]

ن

 • نجفی، محمد حسن ارزیابی میزان جرم دندانی در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 195-200]
 • نریمانی، تهمینه مقایسه میزان ریزنشت میکروبی در دندانهای درمان ریشه شده با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد دو سیلر AH26 و Tubliseal [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 83-92]
 • نژاد نصرالله، فاطمه بررسی مقایسه ای دقت تعیین طول کارکرد کانال با بزرگنمایی های مختلف رادیوگرافی دیجیتال [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 17-24]
 • نعمت اللهی، حسین بررسی رابطه HLA-DRB1*O4 و HLA-DQB1*O6 با پوسیدگی زودرس شدید دوران کودکی [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 133-140]
 • نوراله، مانا بررسی اثر شکل کام و ضخامت بیس رزین اکریلی بر استحکام خمشی پروتزهای کامل فک بالا [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 111-116]
 • نوعی، علی اصغر بررسی رادیوگرافیک و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلند [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 251-260]
 • نوعی، علی اصغر گزارش مورد : درمان ریشه دندان مولر دوم 4 ریشه فک پایین [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 247-250]

و

 • ولایتی مقدم، فاطمه بررسی آزمایشگاهی تأثیر دو نوع تراش بر استحکام شکست لامینیتهای ساخته شده از کامپازیت تقویت شده با فیبر و سرامیک [دوره 31، شماره 4، 1386، صفحه 285-292]

ه

 • هاشمی، علی بررسی تنوع کانالی در دندانهای پرمولر اول فک بالا و پرمولر دوم فک پایین در شهر اصفهان [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 141-148]
 • هاشمی نیا، سید محسن بررسی تنوع کانالی در دندانهای پرمولر اول فک بالا و پرمولر دوم فک پایین در شهر اصفهان [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 141-148]
 • هروی، فرزین مقایسه نتایج اکلوزالی حاصله از درمان ارتدنسی بیماران کلاس یک درمان شده با سیستم Begg و Edgewise [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 201-208]
 • هوایی، اصغر مقایسه میزان ریزنشت میکروبی در دندانهای درمان ریشه شده با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد دو سیلر AH26 و Tubliseal [دوره 31، شماره 1,2، 1386، صفحه 83-92]

ی

 • یزدانی، زهرا مقایسه استحکام پیوند برشی سیستم های Self-etch در عاج سطحی و عمقی [دوره 31، شماره 3، 1386، صفحه 189-194]