بررسی میزان همراهی گلوسیت میانی لوزی شکل در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت مشهد در سال 1384

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دندانپزشک


عنوان مقاله [English]

Assessment of Prevalence of Median Rhomboid Glossitis in Diabetic Patients Referring to Mashhad Diabetes Mellitus Research Center in 2005

نویسندگان [English]

  • Hasan Hoseinpour Jajarm 1
  • Tooba Dastjerdi 2
1 Associate Professor, Dept of Oral Medicine, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Dentist