بررسی رادیوگرافیک و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استاد گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 متخصص اندودانتیکس

4 دانشیار گروه جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Radiographic and Clinical Evaluation of Repair of Furcal Mechanical Perforations in Premolar Teeth of Dog Using Dark MTA, White MTA & Portland Cement

نویسندگان [English]

  • Bidar Bidar 1
  • MohammadHasan Zarrabi 2
  • AliAsghar Noee 3
  • Kamran Sardari 4
1 Associate Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Endodontist
4 Associate Professor, Dept of Surgery, School of Veterinary Medicine, Ferdowsi University, Mashhad, Iran