بررسی معیارهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد 35-20 سالۀ شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دستیار تخصصی ترمیمی و زیبایی دانشکدۀ دندانپزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Facial and Cranial Anthropometric Measurements among 20-35 Year Old Individuals in the City of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Hosein PezeshkiRad 1
  • Arezoo Jahanbin 1
  • Maryam Modabber 2
1 Assistant Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Postgraduate Student, Dept of Operative Dentistry, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran