بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 استادیار گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

Frequency of Psychiatric Disorders in Patients with Oral Lichen Planus Referred to Oral Medicine Department of Mashhad Dental School

نویسندگان [English]

  • Zohreh Dalirsani 1
  • Zahra Delavariyan 2
  • Abbas Javadzadeh 3
  • Hamid ToofanyAsl 4
  • Farnaz Falaki 2
1 Assistant Professor, Dept of Oral Medicine, Dental School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Oral Medicine, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Dept of Oral Medicine, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Dept. of Psychiatry, Medical School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran