ارزیابی تنشهای منتقل شده از پانتیک به پایه‏ های بریج دندانی با تغییر طول پانتیک به روش اجزاء محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


عنوان مقاله [English]

Finite Element Stress Analysis on the Effects of the Changes in Length of Pontic on the Stresses Carried from Pontic to Abutments

نویسندگان [English]

  • Jalil Ghanbarzadeh 1
  • MohammadReza Sabooni 1
  • Masoud Keshavarz 2
1 Assistant Professor, Dept of Prosthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Prosthodontics, Dental School, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran