مقایسه استحکام پیوند برشی سیستم های Self-etch در عاج سطحی و عمقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

2 دندانپزشک

3 مهندسی پزشکی


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Shear Bond Strength of Self-etch Systems in Superficial and Deep Dentin

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim Davari 1
  • AliReza Danesh Kazemi 1
  • Zahra ‍Yazdani 2
  • Mahdi Mehdikhani 3
1 Assistant Professor, Dept of Operative Dentistry, Dental School, Shahid Sadughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Dentist
3 Medical Engineer