ارزیابی میزان جرم دندانی در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه ارولوژی بیمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 دندانپزشک


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Calulus Rate in Patients with Nephrolithiasis

نویسندگان [English]

  • Naser Sargolzaee 1
  • MohammadHasan Najafi 1
  • Mohammad Mohammadzadeh Rezaeei 2
  • Morteza Taheri 3
  • Behzad Okati 4
1 Assistant Professor, Dept of Periodontology, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Dept of Urology, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Dept of Periodontology, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Dentist