گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیس

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3 استادیار گروه پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

Plasma Cell Gingivitis (Case report)

نویسندگان [English]

  • Habibollah Ghanbari 1
  • Zahra Baghani 2
  • Nooshin Mohtasham 3
1 Associate Professor, Dept of Periodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Dept of Periodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Dept of Maxillofacial Pathology, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran