گزارش یک مورد کیست ادنتوژنیک کلسیفیه نوع آملوبلاستوماتوز

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 استادیار گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل


عنوان مقاله [English]

Report of a Case-An Uncommon Calcifying Odontogenic Cyst (Ameloblastomatous Type)

نویسندگان [English]

  • Safoura Seifi 1
  • AliReza FirozJahi 2
1 Asisstant Professor, Dept of Oral & Maxillofacial Pathology, Dental School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Pathology, Medical School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran