مقایسه خواص بیومکانیکی ریشه دندان، بدنبال دو روش مختلف آماده سازی و پرکردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه متالرژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 متخصص اندودانتیکس


عنوان مقاله [English]

Comparing the Dental Root Biomechanical Properties Following Two Different Methods of Instrumentation and Obturation

نویسندگان [English]

  • Jamileh Ghoddusi 1
  • Saeed Moradi 1
  • SeyedMojtaba Zebarjad 2
  • Hooman JallilzadehTehrani 3
1 Associate Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Metallurgy, School of Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 Endodontist