بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک فولیکول دندانهای عقل نهفته در تعدادی از مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1384

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

3 استادیار گروه ارتدانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Histopathologic Changes in Impacted Third Molar Follicles in Mashhad Dental School in 2005

نویسندگان [English]

  • Shadi Saghafi 1
  • Afshin Haraji 2
  • Reza Zare Mahmodabadi 1
  • Fahimeh Farzanegan 3
1 Assistant Professor, Dept of Oral & Maxillofacial Pathology, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Oral & Maxillofacial Surgery, Dental School, Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran