بررسی آزمایشگاهی تأثیر دو نوع تراش بر استحکام شکست لامینیتهای ساخته شده از کامپازیت تقویت شده با فیبر و سرامیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی


عنوان مقاله [English]

Invitro Evaluation of the Effect of Two Types of Preparations on the Fracture Strength of Laminates Fabricated from Fiber Reinforced Composite and Ceramic

نویسندگان [English]

  • Nasrin Sarabi 1
  • Fatemeh VelayatiMoghadam 2
1 Assistant Professor, Dept of Operative Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Esthetics & Operative Dentistry Specialist