اهداف و چشم انداز

 

 اهداف و چشم انداز 

     مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد نشریه ای علمی، پژوهشی است که هدف از نشر آن انعکاس علوم روز و ارتقاء سطح دانش دندانپزشکی می‏باشد. اولین دوره انتشار این مجله از سال 1356 ( هجری شمسی ) بوده و حوزه پذیرش و چاپ مقالات آن شامل مقالات تحقیقی، مروری و گزارش مورد در کلیه رشته‏ های تخصصی دندانپزشکی می باشد. این نشریه به صورت فصلنامه و با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود.