بررسی تأثیر ضدعفونی کنندگی دو ماده هیپوکلریت سدیم 5/0% و گلوتارآلدئید 2% بر روی یک رزین آکریلی گرماسخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس ارشد گروه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دندانپزشک


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Disinfecting Effect of 0.5% Sodium Hypochlorite and 2% Glutaraldehyde on Heat-cure Acrylic Resin

نویسندگان [English]

  • Behnaz Ebadian 1
  • Farkhondeh Poorsina 2
  • Sima Saghaei 3
1 Associate Professor, Dept of Prosthodontics, Dental School, Esfahan University of Medical Sciences, Esfahan, Iran
2 MS Degree, Dept of Microbiology, School of Medicine, Esfahan University of Medical Sciences, Esfahan, Iran
3 Dentist