مقایسه نتایج اکلوزالی حاصله از درمان ارتدنسی بیماران کلاس یک درمان شده با سیستم Begg و Edgewise

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study between Treatment Outcomes of Class I Cases Treated by Begg and Edgewise Orthodontic Systems

نویسندگان [English]

  • AbbasAli Sahafian 1
  • Farzin Heravi 2
  • Morteza Oshagh 3
1 Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Dept of Orthodontics, Dental School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran