تأثیر ضخامت دیواره حفرات تهیه شده کلاس دو بر استحکام شکست دندان های مولر شیری پالپوتومی شده و ترمیم شده با آمالگام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

Effect of Cavity Wall Thickness on Fracture Strength of Pulpotomized Primary Molar Teeth with Class II Amalgam Restoration

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mazhari 1
  • Maryam Mehrabkhani 1
  • Maryam Gharehchahi 2
1 Assistant Professor, Dept of Pediatric Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Post Graduate student, Dept of Endodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran