بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه متالرژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tensile Properties of Several Brands of Elastomeric Ligatures Used in Iran

نویسندگان [English]

  • Tahereh Jalali 1
  • SeyedMojtaba Zebarjad 2
  • Farzaneh Ahrari 3
1 Associate Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Dept of Metallurgy, School of Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran