مقایسه ریزنشت لبه ای کامپازیت مستقیم و اینله های سرامیک با دو سمان رزینی مختلف در حفرات کلاس پنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

2 دندانپزشک


عنوان مقاله [English]

Comparison of Microleakage in Class V Direct Composite and Ceramic Inlay Restorations Cemented with Two Different Resin Cements

نویسندگان [English]

  • SeyedMajid MousaviNasab 1
  • AliReza DaneshKazemi 1
  • Torang Aghabeigi 2
1 Assistant Professor, Dept of Operative Dentistry, Dental School, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Dentist