پرسش‌های متداول

اگر در سایت قبلی ثبت نام کرده باشیم با همان نام کاربری و کلمه عبور می توانیم در این سایت وارد شویم ؟

بله سایت جدید به گونه ای طراحی شده که کلیه اعضای ثبت نام شده قبلی می توانند با مشخصات قبلی به این سایت وارد شوند.

فایل اصلی باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟

فایل اصلی همانطوری که در راهنمای نویسندگان آمده باید دارای مشخصات زیر باشد:
عنوان فارسی و انگلیسی
مشخصات نویسندگان با ذکر رتبه علمی و محل کار یا تحصیل به فارسی و انگلیسی
نام مولف مسئول با ذکر ایمیل و شماره موبایل
چکیده فارسی و انگلیسی
جداول و نمودارها و تصاویر ( در صورت وجود )
کلیه منابع فارسی باید به انگلیسی تایپ شده و در آخر آن کلمه (persian) ذکر گردد . کلیه منابع بر اساس فهرست نویسی ونکوور تنظیم گردد.

آیا نام مولف مسئول باید در قسمت نام نویسندگان باشد یا در آخر نام آنها؟

در هر دو جا - ابتدا بنا به ترتیب نام نویسندگان در محل خود (‌نویسنده اول یا دوم یا .... )‌ و مجددا در پایان تام نویسندگان به طور مجزا و مشخص با ذکر ایمیل و شماره موبایل

فایل اصلی ارسال نمی شود دلیل آن چیست ؟

1- احتمالا حجم فایل ارسالی بالاست . برای کاهش حجم فایل می توانید از موارد ذکر شده در زیر کمک بگیرید:
کلیه متن را مارک نمایید . ( control + A )
سایز فونت را روی عدد 12 تنظیم نمایید.
فواصل بین خطوط را حذب کنید.
فاصله بین خطها را عدد 1 انتخاب کنید.
مارژین را Narrow انتخاب کنید.
2- عدم ارسال فایل ممکن است به دلیل سرعت اینترنت شما باشد . تا حد امکان از اینترنت پرسرعت استفاده کنید.