نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌های دندانی – ورزشکاران- ورزشهای رزمی مطالعه شیوع صدمات دندانی ناشی از ضربه در ورزشهای رزمی ورزشکاران مشهد در سال 1380 [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 37-42]
 • آلیاژهای بیس متال بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 134-138]
 • آمالگام بررسی کلینیکی ترمیم توام کامپازیت – آمالگام در دندانهای مولر شیری (مطالعه مقدماتی) [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 166-172]
 • آناتومی – پرمولر اول فک پائین بررسی آناتومی کانالهای دندان پرمولر اول فک پائین بوسیله استریومیکروسکوپ [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 25-30]

ا

 • اپن بایت – مال فورماسیونهای دندانی فکی– مال اکلوژن – ارتودنسی پیشگیری بررسی میزان شیوع اپن بایت در دانش آموزان 11 تا 14 ساله مدارس راهنمایی پسرانه شهر اهواز در سال 1380 [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 11-16]
 • استحکام باند بررسی استحکام باند چینی دندانی اپک T114 و دنتین D4 جدید مورد استفاده در سیستم چینی- فلز و مقایسه آن با چینی دندانی کارخانه ویتا [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 49-56]
 • استریومیکروسکوپ بررسی آناتومی کانالهای دندان پرمولر اول فک پائین بوسیله استریومیکروسکوپ [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 25-30]
 • استئوتومی بین دندانی ، نسوج پریودنتال بررسی اثرات استئوتومی‌های بین دندانی بر روی نسوج پریودنتال در اعمال جراحی ارتوگناتیک [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 7-10]
 • استئوکندروما گزارش یک مورد ازهیپرپلازی یکطرفه زائده کرونوئید با ایجادآسیمتری صورت و محدودیت حرکتی فک تحتا نی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 185-188]
 • اکلوژن مقایسه سه روش چیدن دندان در پروتز کامل [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 100-107]
 • اندکس CPITN تعیین نیاز درمانی پریودنتال در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد بر اساس اندکس CPITN [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 180-184]

ب

 • بازسازی داخل دهانی- چینی- باندینگ چینی بررسی کلینیکی میزان موفقیت بازسازی داخل دهانی ترمیمهای چینی باند شونده به فلز [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 43-48]
 • بتامتازون مطالعه کلینیکی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون در میزان درد بعد از درمان ریشه دندان [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 139-143]
 • بی حسی موضعی اندازه گیری مدت زمان تزریق بی حسی موضعی در روش بلاک عصب دندانی- تحتانی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 122-125]
 • بررسی هیستولوژیک بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 150-154]
 • بیس متال بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر دقت ابعادی کستینگ های فلزات بیس [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 155-159]
 • بلاک عصب دندانی اندازه گیری مدت زمان تزریق بی حسی موضعی در روش بلاک عصب دندانی- تحتانی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 122-125]
 • بیماریهای پریودنتال بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 150-154]
 • بهداشت دهان مطالعة توصیفی بهداشت و سلامت دهان در دوران بارداری در گروهی از زنان آسیایی مقیم انگلستان [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 93-99]

پ

 • پریودنشیوم تعیین نیاز درمانی پریودنتال در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد بر اساس اندکس CPITN [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 180-184]
 • پریودونتایتیس تعیین نیاز درمانی پریودنتال در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد بر اساس اندکس CPITN [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 180-184]
 • پمفیگوس بررسی اثرات درمانی دهان شویه دگزامتازون 1/0% بر روی ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس و لیکن پلان اروزیو [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 116-121]

ت

 • تحتانی اندازه گیری مدت زمان تزریق بی حسی موضعی در روش بلاک عصب دندانی- تحتانی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 122-125]
 • تحلیل استخوان – اندازه گیری عمق پاکت – قند خون ناشتا بررسی وضعیت پریودنتال بیماران دیابتی مرکز تحقیقات درمانی آموزشی و پژوهشی دیابت شهرستان آمل [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 67-74]
 • ترمیم کامپازیت بررسی کلینیکی ترمیم توام کامپازیت – آمالگام در دندانهای مولر شیری (مطالعه مقدماتی) [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 166-172]
 • تظاهرات دهانی صورتی گزارش تظاهرات دهانی – صورتی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد و درمانگاه پوست بیمارستان قائم ( عج ) مشهد [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 85-92]
 • تغییرات رژیم غذایی مطالعة توصیفی بهداشت و سلامت دهان در دوران بارداری در گروهی از زنان آسیایی مقیم انگلستان [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 93-99]
 • تغییرات لبها تغییرات لبها به دنبال کشیدن پرمولرهای اول دائمی به منظوردرمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن Class II Div I [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 126-133]
 • تماس اکلوزالی بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 134-138]
 • تمپلیت تمپلیت سفالومتری‌ کودکان‌ 11 تا 13ساله‌ دارای‌ اکلوژن‌ نرمال در مشهد [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 108-115]
 • تمیز کننده اولتراسونیک – آماده سازی سطحی – اسید – سند بلاست تاثیر تمیز کننده اولتراسونیک در قدرت باند آلیاژ بیس متال به مینا پس از آماده سازی سطحی با اسید و سندبالاست [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 57-66]
 • توبلی سیل مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26 [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 144-149]

ج

 • جراحی ارتوگناتیک بررسی اثرات استئوتومی‌های بین دندانی بر روی نسوج پریودنتال در اعمال جراحی ارتوگناتیک [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 7-10]
 • جینجیوایتیس تعیین نیاز درمانی پریودنتال در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد بر اساس اندکس CPITN [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 180-184]

چ

 • چینی دندانی بررسی استحکام باند چینی دندانی اپک T114 و دنتین D4 جدید مورد استفاده در سیستم چینی- فلز و مقایسه آن با چینی دندانی کارخانه ویتا [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 49-56]

د

 • دیابت نوع اول – دیابت نوع دوم – پریودنتال اندکس راسل – پلاک اندکس بررسی وضعیت پریودنتال بیماران دیابتی مرکز تحقیقات درمانی آموزشی و پژوهشی دیابت شهرستان آمل [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 67-74]
 • دارونما مطالعه کلینیکی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون در میزان درد بعد از درمان ریشه دندان [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 139-143]
 • دردهای بعداز درمان ریشه مطالعه کلینیکی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون در میزان درد بعد از درمان ریشه دندان [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 139-143]
 • دندان مولرشیری بررسی کلینیکی ترمیم توام کامپازیت – آمالگام در دندانهای مولر شیری (مطالعه مقدماتی) [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 166-172]
 • دوران بارداری مطالعة توصیفی بهداشت و سلامت دهان در دوران بارداری در گروهی از زنان آسیایی مقیم انگلستان [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 93-99]

ر

 • رادیوگرافی واکنش‌های پریوستی و گزارش یک مورد [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 75-84]
 • ریزنشت بررسی تأثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت مینای لبه لثه ای ترمیم های کامپازیتی خلفی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 173-179]
 • ریز نشت مقایسه آزمایشگاهی ریز نشت کامپازیت های Ideal Makoo و Tetric Flow بتوسط کاربرد دو ادهزیو عاجی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 160-165]
 • رزین کامپازیت بررسی تأثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت مینای لبه لثه ای ترمیم های کامپازیتی خلفی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 173-179]

ز

 • زینک اکساید اوژنول مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26 [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 144-149]

س

 • سیستم P.F.M بررسی استحکام باند چینی دندانی اپک T114 و دنتین D4 جدید مورد استفاده در سیستم چینی- فلز و مقایسه آن با چینی دندانی کارخانه ویتا [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 49-56]
 • سفالومتری تمپلیت سفالومتری‌ کودکان‌ 11 تا 13ساله‌ دارای‌ اکلوژن‌ نرمال در مشهد [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 108-115]
 • سفالومتری – ارتفاع تحتانی صورت – قاعده خلفی‌ جمجمه‌ – پلن مندیبل بررسی‌ ارتباط پلان‌ مندیبول‌ با تحتانی‌ترین‌ نقطه‌ Posterior Cranial Fossa در افراد دارای ‌ صورت‌ با ارتفاع طبیعی‌ [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 17-24]
 • سیلر Roth مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26 [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 144-149]
 • سیلندر فلزی بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر دقت ابعادی کستینگ های فلزات بیس [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 155-159]

ع

 • عفونت HSVاولیه و عودکننده گزارش تظاهرات دهانی – صورتی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد و درمانگاه پوست بیمارستان قائم ( عج ) مشهد [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 85-92]
 • عفونت ویروس هرپس سیمپلکس گزارش تظاهرات دهانی – صورتی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد و درمانگاه پوست بیمارستان قائم ( عج ) مشهد [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 85-92]
 • عقب رفتن پرمولر اول تغییرات لبها به دنبال کشیدن پرمولرهای اول دائمی به منظوردرمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن Class II Div I [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 126-133]

ف

 • فلز بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 134-138]

ک

 • کاپسایسین – زوستریک-مرفین مقایسه تاثیر کاربرد موضعی کاپسایسین، زوستریک و مرفین در تکمیل بی حسی دندانهای دارای پالپ آماسی که با بی حسی‌های رایج کاملاً بی حس نمی شوند. [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 31-36]
 • کامپازیت مقایسه آزمایشگاهی ریز نشت کامپازیت های Ideal Makoo و Tetric Flow بتوسط کاربرد دو ادهزیو عاجی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 160-165]
 • کرونوئید کتومی گزارش یک مورد ازهیپرپلازی یکطرفه زائده کرونوئید با ایجادآسیمتری صورت و محدودیت حرکتی فک تحتا نی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 185-188]
 • کیست باکال واکنش‌های پریوستی و گزارش یک مورد [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 75-84]
 • کورتیکواستروئید درمانی موضعی بررسی اثرات درمانی دهان شویه دگزامتازون 1/0% بر روی ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس و لیکن پلان اروزیو [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 116-121]

ل

 • لیدوکایین + اپی نفرین اندازه گیری مدت زمان تزریق بی حسی موضعی در روش بلاک عصب دندانی- تحتانی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 122-125]
 • لیکن پلان اروزیو بررسی اثرات درمانی دهان شویه دگزامتازون 1/0% بر روی ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس و لیکن پلان اروزیو [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 116-121]
 • لینگوالی مقایسه سه روش چیدن دندان در پروتز کامل [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 100-107]

م

 • ماده چسبنده عاجی مقایسه آزمایشگاهی ریز نشت کامپازیت های Ideal Makoo و Tetric Flow بتوسط کاربرد دو ادهزیو عاجی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 160-165]
 • مال اکلوژن Class II Div 1 تغییرات لبها به دنبال کشیدن پرمولرهای اول دائمی به منظوردرمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن Class II Div I [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 126-133]
 • محل اتصال چینی بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 134-138]
 • مقوای نسوز بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر دقت ابعادی کستینگ های فلزات بیس [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 155-159]
 • منوپلن مقایسه سه روش چیدن دندان در پروتز کامل [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 100-107]
 • مواد چسبندة عاجی بررسی تأثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت مینای لبه لثه ای ترمیم های کامپازیتی خلفی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 173-179]

و

 • واکنش پریوستی واکنش‌های پریوستی و گزارش یک مورد [دوره 27، شماره 1,2، 1382، صفحه 75-84]
 • وج هادی نور بررسی تأثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت مینای لبه لثه ای ترمیم های کامپازیتی خلفی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 173-179]
 • وضعیت پالپ بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 150-154]

ه

 • هیپرپلازی زائده کرونوئید گزارش یک مورد ازهیپرپلازی یکطرفه زائده کرونوئید با ایجادآسیمتری صورت و محدودیت حرکتی فک تحتا نی [دوره 27، شماره 3,4، 1382، صفحه 185-188]