بررسی وضعیت پریودنتال بیماران دیابتی مرکز تحقیقات درمانی آموزشی و پژوهشی دیابت شهرستان آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 متخصص اندودنتیکس

چکیده

مقدمه
هدف از این مطالعه بررسی تخریب پریودنتال در بین بیماران دیابتی نوع اول و دوم و مقایسه آن با افراد غیر دیابتیک با توجه به سن و جنس افراد بود.
مواد و روش‌ها
میزان تخریب پریودنتال در سه گروه شامل: 24 مورد دیابت وابسته به انسولین نوع I (IDDM)؛ 24 مورد دیابت غیر وابسته به انسولین (NIDDM) و10 مورد غیر دیابتیک که بصورت تصادفی در سنین مختلف به عنوان گروه شاهد
مورد بررسی قرار گرفتند. پارامترهای کلینیکی عبارت بودند از عمق پروبینگ پاکت ، پلاک ایندکس و ایندکس راسل و میزان تحلیل استخوانی رادیوگرافیک .
یافته‌ها و نتیجه گیری
آنالیز آماری یافته‌ها نشان داد که تفاوت میان اندکسهای پریودنتال در 3 گروه فوق الذکر عمدتاً بخاطر اختلاف در سن آنها بود. گروه IDDM حتی پس از اصلاح آماری برای سن، دارای اندکس راسل بالاتری در مقایسه با دو گروه دیگر بود. همچنین طول مدت ابتلاء به دیابت با میزان تخریب پریودنتال ارتباط مستقیم داشته و این موضوع ارتباطی با نوع دیابت آنها نداشت. ضمناً میزان متوسط قند خون ناشتا با فاکتورهای مختلف پریودنتال ارتباط مثبت داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Periodontal Status among Diabetic Patients of Among Diabetic Research Centre

نویسندگان [English]

  • MohammdHosein Najafi 1
  • Morteza Taheri 2
  • Mehrdad Radvar 1
  • Parviz Chegin 3
1 Assistant Professor, Dept. of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
2 Associate Professor, Dept. of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
3 Endodontist
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate periodontal destruction among patients with types I & II diabetes mellitus  compared with non-diabetic patients.
Materials and Methods: Periodontal destruction was assessed in the following 3 groups: 1) 24 type I diabetic subjects (IDDM, aged>12 yrs.), 2) 24 type II diabetic subjects (NIDDM, aged>40 yrs.), and 3) 10 non-diabetic patients of any age range. Clinical parameters included probing pocket depth, plaque index, Russle's Index as well as radiographic bone loss.
Results & conclusion: Statistical analysis of findings demonstrated that variation in periodontal indices among the 3 groups was mainly due to variation in the age of subjects. Type I diabetic subjects had a greater score for Russle's Index as compared to the other 2 groups even after adjustment for age. Diabetes duration was in positive correlation with the degree of periodontal destruction regardless of the diabetes type. Furthermore, fasting blood glucose level had a positive but insignificant correlation with various periodontal indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type I & II diabetes mellitus
  • Russle's Index
  • plaque index
  • Bone loss
  • probing pocket depth
  • fasting blood sugar