گزارش تظاهرات دهانی – صورتی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد و درمانگاه پوست بیمارستان قائم ( عج ) مشهد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دندانپزشک

چکیده

مقدمه
یکی از علل شایع ضایعات دهانی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس HSV **می باشد. از اینرو بررسی یکساله ای بر روی بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد و درمانگاه پوست بیمارستان قائم (عج) و  به منظور تعیین تظاهرات دهانی – صورتی عفونت HSV گزارش 4 مورد از آن صورت گرفت.
مواد و روش‌ها
پرسشنامه‌ای برای هر یک از بیماران مبتلا به عفونت هرپس حاد اولیه و عود کننده به منظور دستیابی به اطلاعاتی چون فراوانی انواع عفونت HSV ، راههای انتقال و پراکندگی آن از نظر سن و جنس ، محل ضایعات، علائم عمومی، عوامل مستعد کننده، سیربهبودی ضایعات و نقش قطره فلج اطفال بر روی عفونت HSV تهیه و تکمیل گردید. ( اسفند ماه1375  تا اسفند ماه 1376 )
یافته‌ها
بررسی یکساله ما نشان داد عفونت HSV اولیه و عود کننده در همه گروههای سنی بروز می‌نماید که معمولاً با همان نمای بالینی کلاسیک مشاهده می‌شود.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که عفونت HSV در صورت و دهان معمولاً با نمای بالینی قابل تشخیص است و به آسانی درمان می‌گردد، در مورد اثر واکسن فلج اطفال بر روی عفونت  HSVتحقیق جدایی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of orofacial features of Herpes Simplex Virus infection in referral patients to Oral Medicine Dept. of Mashhad Dental School and Dermatotlogy Dept. of Mashhad Ghaem Hospital

نویسندگان [English]

  • Zahra Delavarian 1
  • Camelia Farmand 2
1 Assistant professor, Dep of oral Medicine, Mashhad University Dental School.IRAN
2 Private Dentist Graduated From Mashhad Dental School, IRAN
چکیده [English]

Introduction : Herpes Simplex Virus infection ( HSV ) is one the most frequent causes of oral Lesions .Therefore a one year follow up study was carried out on patients attending to the Oral Medicine Dept. of Mashhad dental school , and Dermatology Dept. of Mashhad Ghaem Hospital . report of 4 patients was also done to determine the orofacial features of HSV infection.
Materials & Methods: We filled out a questionnaire for each of the patients who had Acute Primary and Recurrent Herpes simplex infection to get information about the frequency of different types of HSV infection, routes of transmission, demographic distribution, site of lesions, constitutional symptoms, predisposing factors, the course of recovery of the lesions and the potential role of the polio vaccine on HSV infection. (From March 1997 to March 1998)
Results: Our one year study revealed that primary and recurrent HSV infection occurs in all ages and has the same classic clinical features.
Conclusion: This study indicates that orofacial HSV infection could be diagnosed by its clinical view and is treated easily. Another study about the efficacy of polio vaccine on H.S.V. is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herpes Simplex Virus infection
  • orofacial features
  • primary and recurrent HSV