واکنش‌های پریوستی و گزارش یک مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسنده

استادیار بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
تولید استخوان جدید، از تظاهرات اکثر بیماریهای استخوانی است که ممکن است از عناصر تشکیل دهنده استخوان نرمال (ترابیکولها و پریوست) و یا از سلولهای تومور منشاء گرفته باشد. اگر چه تومورهای استخوان‌ساز و غضروف ساز به تنهایی می‌توانند استخوان جدید تولید کنند امّا تعداد زیادی از نئوپلاسمها و همچنین عفونتها، تروما و سایر بیماریها نیز می‌توانند باعث تحریک و تشکیل استخوان جدید بصورت واکنشی شوند. افتراق موارد فوق از یکدیگر بسیار حائز اهمیت است.
هدف از این مقاله شناخت بیشتر انواع واکنشهای پریوستی است که در واقع در تشخیص افتراقی ضایعات مربوطه از نظر رادیولوژی کمک کننده می‌باشد. که در قالب مورد نادری از کیست باکال که با واکنش پریوستی همراه بود، ارائه شده است.
بحث و نتیجه‌گیری
اگر چه تکنیکهای تصویربرداری گوناگونی مثل  CT، پانورامیک و رادیوگرافی پری آپیکال می‌توانند الگوی واکنش پریوستی را نشان دهند ولی در این مورد کیست باکال چیزی نشان ندادند و فعالیت پریوستی با نمای پوست پیازی در تکنیک اکلوزال کراس سکشنال بخوبی قابل مشاهده بود.
با توجه به بررسی انواع واکنش‌های پریوستی می‌توان دریافت که شناخت نماهای رادیوگرافیک این واکنش‌ها و انتخاب تکنیک رادیوگرافی مناسب همراه با یافته‌های کلینیکی می‌تواند به تشخیص نهایی ضایعات استخوانی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Periosteal Reactions and A Case Report

نویسنده [English]

  • Mahrokh Imani Moghaddam
Assistant Professor, Dept. of Oral and Maxillofacial Radiology, Dental School Mashhad University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Introduction: New bone productions, a frequent feature in many bone diseases , may originate from normal bone forming elements (trabeculae and periosteum) or from tumor cells. Although osteogenic and chondrogenic tumors alone are able to produce new bone, some neoplasms, infections, trauma and some other diseases can initiate reactional osteogenesis. It is of paramount importance to distinguish one from the other.
The purpose of this study was recognition of different types of periosteal reactions which are helpful in differential diagnosis radiologically. Here is a report of a rare case of buccal cyst with periosteal reaction.
Results : The CT scan technique, panoramic and periapical radiography didn’t show the periosteal reaction in this buccal cyst and periosteal activity with onion-skin pattern was well apparent in cross-sectional occlusal technique.
conclusion: Regarding the overview of different periosteal reactions, it can be concluded that the recognition of different radiographic patterns and choosing the proper radiographic technique accompanied with clinical finding, helps us in final dioagnosis of bony lesions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Periosteal Reaction
  • Buccal cyst
  • Radiography