مقایسه سه روش چیدن دندان در پروتز کامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استاد گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
 از زمانی که تلاشهایی برای جایگزینی دندانهای از دست رفته آغاز شد، اکلوژن این دندانها نیز موضوع مورد تحقیق و پژوهش بوده است. هدف از این تحقیق، تعیین موفقیت سوبژکتیو سه روش چیدن دندانها است که در پروتز کامل مورد استفاده قرار می گیرد.
مواد و روشها
 10 بیمار با ریج و رابطه فکی نرمال انتخاب شدند. برای هر بیمار سه دست دندان با اکلوژن معمولی، منوپلن و لینگوالی ساخته شد.
در ابتدا دست دندانها به طور تصادفی به بیماران تحویل داده می شد. و راجع به متغیرهای غذا خوردن، ثبات، زدگی، صحبت و زیبایی سوالاتی پرسیده و ثبت می شد. این سوالات در 24 ساعت، 48 ساعت  ، 15 روز و یک ماه بعد از تحویل از بیمار پرسیده می شد. بعد از یک ماه، دست دندان دوم به طور تصادفی و سپس سومین دست دندان به بیمار تحویل داده می شد. بعد از سه ماه و استفاده از دست دندانها بیمار پرسشنامه مقایسه ای را پر می کرد.
یافته ها
 نتایج نشان دادند که اکلوژن لینگوالی مزایای مهمی دارد و این شایستگی را دارد که بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
نتیجه گیری
 بر خلاف تصور قبلی که اکلوژن  بالانس شده  دو طرفه  بهترین اکلوژن موجود  می باشد این مطالعه نشان داد که در خیلی از موارد اکلوژن منوپلن و لینگوالی بهتر از اکلوژن  بالانس شده دو طرفه بودند و دارای مزایای مهمی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of three different methods for setting the artificial teeth of complete dentures.

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Asadzadeh 1
  • Esmail Sharifi 2
  • Reza Goharian 3
1 Assistant Professor of prosthodontics Dept, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor of Prosthodontics Dept, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Prosthodontics Dept, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
The occlusion of complete denture has been a subject of argument from the first attempts for treatment of edentulous patients. This study was performed to determine the subjective success of three different methods for setting the artificial teeth of complete dentures.
Materials & Methods
    10 patients with normal residual alveolar ridge and jaw relationship were selected. Three complete dentures were made for each patient, the first one with normal occlusion, the second one with monoplane and the last one with lingualized occlusion.
At first dentures were delivered randomly to the patients to be used for one month. The patients filled out a questionnaire 24hrs, 72hrs, 15days and one month after delivery. After one month, the second denture and then the third one were delivered to them randomly. After three months of using dentures, the patients filled out a comparative questionnaire.
Results
    The results showed that lingualized occlusion apparently has important advantages and deserves further evaluation and research.
Conclusion
     In contrast with the current concept indicating that normal occlusion is the best occlusion, this study showed  that the  lingualized occlusion was the best for complete denture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • occlusion
  • monoplane
  • lingualized