بررسی اثرات درمانی دهان شویه دگزامتازون 1/0% بر روی ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس و لیکن پلان اروزیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه پوست دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
 بیماری پمفیگوس ولگاریس و لیکن پلان از بیماریهای مهم پوستی همراه با ابتلاء مخاط دهان می باشند. بیماران اکثراً از وجود زخم های گسترده و فزاینده مخاط دهان ، که به درمان های رایج مقاومند، رنج می برند. کورتون سیستمیک به عنوان درمان اصلی این بیماران همواره با عوارض گسترده ای مثل : پرفشاری خون ، هیپرگلیسمی ، استئوپورز، ناراحتی های گوارشی ، ... همراه بوده است.هدف از این تحقیق بررسی اثرات همراه کردن کورتن موضعی با مصرف سیستمیک آن در بهبود سریعتر ضایعات دهانی و کاهش نیاز به کورتن خوراکی می باشد.
مواد و روش ها  
در این تحقیق پس از سفارش ساخت دهان شویه دگزامتازون 1/0% به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اثر درمانی این دارو در درمان ضایعات دهانی تعداد 20 بیمار مبتلا به پمفیگوس ولگاریس و لیکن پلان مورد مطالعه قرار گرفت و با روش های درمانی رایج برای ضایعات دهانی آنها مقایسه شد.
یافته ها
با توجه به آنالیزهای آماری ، بین 2 گروه مورد و شاهد در دو بیماری مذکور داروی صناعی این طرح توانست،درد و سوزش بیماران پمفیگوس را به صورت معناداری کاهش دهد(02/0=P ) و از این نظر موجبات رضایت آنان را فراهم نماید ولی در مورد بیماری لیکن پلان این تفاوت معنادار نبود. در مورد کاهش مدت زمان حضور زخم ها این دهانشویه در هر دو بیماری تأثیرمعناداری نداشت .
نتیجه گیری
با توجه به اینکه کاهش درد و سوزش زخم ها و اروزیونهای مخاطی خود مقدمه کاهش التهاب و شروع پدیده التیام آنها می باشد انجام تحقیقی مشابه را با غلظت های بیشتر و یا مصرف طولانی تر توصیه می نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the therapeutic effect of dexamethasone rinse ( 0.1% ) on oral lesions of pemphigus and erosive lichen planus

نویسندگان [English]

  • Abbas Javadzadeh 1
  • Zari Javidi 2
  • Atessa Pakfetrat 3
1 Assistant professor, Dept of Oral Medicine,School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate professor, Dept of Dermatology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Asistant professor, Dept of oral Medicine, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction 
Pemphigus vulgaris and lichen planus are one of the important skin diseases which involve oral mucosae,
The patients often suffer from extensive and diffuse ulcers in their oral cavity which are refractory to the routine treatment. Mainstay of treatment in these patients is systemic use of corticosteroids which can be associated with side effects such as Hypertension , Hyperglycemia, Osteoporosis , etc.
The aim of this study was to evaluate the effects of topical corticosteroid therapy added to systemic therapy to accelerate healing of oral lesions and decreasing systemic use of corticosteroids .
Materials & Methods
In this study after synthesis of dexamethason 0.1% mouth wash ( DM ) ( in Pharmacology School of Mashhad University of Medical Sciences, ), its therapeutic effects on  20 patients with oral lesions of pemphigus vulgaris and erosive lichen planus were evaluated and compared with routine treatment methods .
Results
Statistical analysis revealed that DM could decrease the pain of oral lesions in pemphigus significantly (P=0.02) and fulfilled patient’s demands, but this effect was not significant for lichen planus lesions . DM could not reduce ulcers duration in any of the diseases.
Conclusion
 Since reduction of pain as well as  burning of oral lesions could indicate inflammation decrease and initiation of healing, doing additional studies with higher concentration of this mouthwash or longer time use is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pemphigus vulgaris
  • Erosive Lichen Planus
  • topical corticosteroid therapy