بررسی میزان شیوع اپن بایت در دانش آموزان 11 تا 14 ساله مدارس راهنمایی پسرانه شهر اهواز در سال 1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارومدیرگروه ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2 استادیار و مدیر گروه اطفال دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده

مقدمه
این تحقیق با هدف تعیین میزان شیوع اپن بایت در دانش آموزان 11 تا 14 ساله مدارس راهنمایی پسرانه شهر اهواز در سال تحصیلی 80 انجام گرفت. مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی بوده و نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی انجام شد.
مواد و روش‌ها
جمع آوری اطلاعات به کمک پرسشنامه و معاینه کلینیکی بر روی 744  دانش آموز 11 تا 14 سالـه صورت گرفته است .
یافته‌ها
میزان کلی شیوع اپن بایت در این بررسی 2/14 % می‌باشد . از این مقدار8/7% فقط اپن بایت قدامی ، 1/6 % اپن بایت خلفی و 4/0 % اپن بایت قدامی و خلفی را به شکل توام دارا می‌باشند.
نتیجه گیری
اپن بایت در اهواز شیوع نسبتاٌ بالایی دارد . شناخت زود هنگام و درمان آن می‌تواند از عوارض بیشتر آن جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on prevalence of open bite in 11 – 14 year old boy student in Ahwaz in 2001 .

نویسندگان [English]

  • Mashaallah Khanehmasjedi 1
  • Leila Basir 2
1 Assistant Professor of Orthodontic Department, Dental School, Ahwaz University of Medical Sciences,Iran
2 Assistant Professor of Pedodontic Department, Dental School, Ahwaz University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Introuduction : The  purpose of this study  was  to  determine  the  prevalence  of  openbite  in 11-14  year old  boy  students  in  Ahwaz  in 2001 .
Materials and Methods : This study  was  a  descriptive  cross  sectional  investigation  with  cluster  sampling  on 744  students  (11-14 year old  boys).
Results : The  total  prevalence  of  open  bite  was  14/2 %  . 7/8 % exhibited  only  anterior  open  bite ,  6/1 % posterior  open bite  and  0/4%   showed  both  anterior  and  posterior
open bite .
Conclusion : Open bite  has relatively high prevalence in Ahwaz . early diagnosis and treatment  can  inhibit many  future  complications . 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open bite
  • Dentofacial deformity
  • Malocclusion
  • Preventive Orthodontics