بررسی‌ ارتباط پلان‌ مندیبول‌ با تحتانی‌ترین‌ نقطه‌ Posterior Cranial Fossa در افراد دارای ‌ صورت‌ با ارتفاع طبیعی‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه‌ ارتدنسی‌ دانشکده‌ دندانپزشکی‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دندانپزشک‌

چکیده

مقدمه
در ارتدنسی‌ آنالیزهای‌ سفالومتری‌ متعددی‌ مورد  استفاده‌ قرار می‌گیرد که‌هیچکدام‌ به‌ تنهایی‌ پاسخگوی‌ همه‌ خواسته‌های‌ تشخیصی‌ و تفسیری‌ نمی‌باشند. لذا ارائه‌ روشی‌ که‌ در عین‌ سادگی‌ و راحتی‌ در بکارگیری‌، اطلاعات‌ بیشتری‌ را در اختیار ارتودنتیست‌قرار دهد حائز اهمیت‌ فراوان‌ است‌. مطالعه‌ حاضر جهت‌ ارائه‌ چنین‌ هدفی‌ انجام‌ گردید.
مواد و روش‌ها
این‌مطالعه‌ ‌ برروی‌ سفالوگرام‌ جانبی 58 بیمار بالغ‌ (40 نفر مؤنث‌ و 18 نفر مذکر) با میانگین‌ سنی‌ 15سال‌ و 4 ماه‌ انجام‌ شد. بعد از تریسینگ سفالوگرامها ارتباط بین‌ پلان‌ مندیبل‌ با تحتانی‌ترین‌ نقطه‌ در قاعده خلفی‌ جمجمه‌ ‌سنجیده‌ شد.
یافته‌ها
در مطالعه حاضر مشخص گردید که:
 -زوایای‌ SNA و SNB در افراد مورد مطالعه‌ نسبت‌ به‌ استاندارد جهانی‌ کمتر است‌ که‌ البته‌ این‌اختلاف‌ معنی دار نبود.
- در افراد با ارتفاع‌ طبیعی صورت‌  امتداد پلان‌ مندیبل‌ نسبت‌ به‌ قاعده خلفی‌ جمجمه‌ پائین‌تر قرارمی‌گیرد و میانگین‌ این‌ فاصله‌ 84/6 میلیمتر بود.
- زاویه‌ Mp - Ar - N در افراد با ارتفاع‌ طبیعی صورت‌ ‌ بین‌ 42 تا 55 درجه‌ بدست آمد (میانگین‌ 6± 49) که‌ 2 درجه‌ نسبت‌ به‌ استاندارد جهانی‌ کمتر بود.
نتیجه گیری
وقتی که امتداد پلان مندیبل وارد قاعده جمجمه شود یا نسبت به قاعده خلفی جمجمه  خیلی پایین تر قرار گیرد نشانه یک اختلال در رشد عمودی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of relationship between mandibular plane and the most inferior point of posterior cranial fossa in patients with normal facial height .

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shahabi 1
  • Mahdi Hadi poor 2
1 Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
2 Dentist
چکیده [English]

Introduction: ِAmong several cephalometric analyses used in orthodontics, none of them could present all diagnostic and interpretative featwres. The aim of this study is to apply a simple and convenient approach which could enable the orthodontists to gain maximum information from it .
Materials and Methods: Cephalograms of 58 adults patient (40 femals and 18 males) with mean age of 15 years and 4 months, were used for analysis. After tracing , the  relationship between mandibular plane and the most inferior point of posterior cranial fossa was assessed.
Results: The data revealed that:
- SNA and SNB were less than norms which was not significant.
- In patients with normal facial height, extention of mandibular plane lay lower to posterior cranial fossa and the mean distance was 6.84 mm.
- Mp-Ar-N Angle was 42º to 55º (49 ± 6) that was 2º less than Norms.
Conclusion: Extention of mandibular plane to  posterior cranial fossa or lower, shows that there is a failure in vertical growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cephalometry
  • lower facial height
  • posterior cranial fossa
  • mandibular plane