بررسی اثرات استئوتومی‌های بین دندانی بر روی نسوج پریودنتال در اعمال جراحی ارتوگناتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد

چکیده

مقدمه
امروزه در دندانپزشکی مدرن، یکی از اهداف اصلی انجام درمانهای ارتودنسی یا جراحی‌های ارتوگناتیک ، علاوه بر بهبود شکل ظاهری بیمار و تامین فانکشن صحیح سیستم جونده ، حفظ نسوج پریودنتال و پیش گیری از بروز نقایض و بیماریهای پریودنتال ‌می‌باشد، لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات استئوتومی‌های بین دندانی بر روی نسوج پریودنتال می‌باشد.
مواد و روش‌ها
در یک مطالعه تحلیلی آینده نگر ، 18 بیمار مبتلا به مال اکلوژن کلاس II  انتخاب و برای آنها اعمال جراحی ارتوگناتیک قطعه‌ای انجام پذیرفت. شرایط پریودنتال بیماران در ناحیه استئوتومی شده بین دندانی در قبل و بعد از جراحی با کمک رادیوگرافی‌های پری آپیکال و پروب پریودنتال در فواصل زمانی 1 ، 3 ، 6 و 12 ماه بعد از عمل جراحی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها
1-  از مجموع 40 مکان استئوتومی بین دندانی در 6 منطقه ضایعات پاتولوژیک پریودنتال مشاهده گردید.
2- از مجموع 6 منطقه دارای ضایعات پاتولوژیک پریودنتال ، در 4 منطقه نقایض استخوانی پریودنتال و در 2 منطقه از دست رفتن دندانها مشاهده گردید.
3- بروز نقایض پریودنتال ، بدنبال استئوتومی قطعه‌ای در آقایان 2 برابر بیشتر از خانمها می‌باشد.
نتیجه گیری
بدنبال انجام استئوتومی‌های بین دندانی ، در تعداد اندکی از بیماران نقایض پریودنتال و از دست رفتن دندانها ، مشاهده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effects of Interdental osteotomies on periodontal tissues after orthognathic surgery

نویسندگان [English]

  • Afshin Haradji
  • Ataollah Habibi
  • Baratollah Shaban
Assistant Professor of Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Dental School . Mashhad University of Medical Sciences, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today, in modern dental practice, one of the main reasons for orthodontics and orthognathic surgery, in addition to improvement in morphology and function, is prevention of periodontal problems. The purpose of this study was to evaluate. the effects of interdental osteotomies on periodontal tissues.
Materials and Methods: In this prospective Cohort study, 18 patients with class II Malocclusions were selected and for them, interdental osteotomies was done. Using periodontial probes and periapical radiographies, the patient’s preoperative periodontal conditions at the site of osteotomy were evaluated as well as postoperative conditions (1,3,6 and 12 months).
Results: 1) 6 pathological  periodontal lesions were found in 40 segmental osteotomy sites.
2) Among 6 pathological periodontal lesions, 4 areas were with osseous periodontal defects and 2 areas with missing teeth.
3) The prevalence of periodontal defects after segmental surgery in men was two times more than women.
Conclusion: A low incidence of dental loss and periodontal defects occurs in the region of segmental osteotomies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interdental osteotomies
  • Periodontal tissue
  • Orthognathic Surgery