مطالعة توصیفی بهداشت و سلامت دهان در دوران بارداری در گروهی از زنان آسیایی مقیم انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه بیماریهای دهان, دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار, گروه بیماریهای دهان, دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
به همان اندازه که بهداشت عمومی در سلامت افراد جامعه تأثیر دارد, بهداشت دهان زنان حامله نیز می‌تواند روی سلامت مادر و کودک مؤثر باشد. اثرات رژیم غذایی و رفتارهای بهداشتی مادر بر سلامت دهان در جوامع مختلف بطور مکرر در منابع علمی مورد بررسی قرار گرفته, معذالک اینگونه بررسیها کمتر روی گروه‌‌‌‌‌های اقلیت نژادی صورت گرفته است. هدف این پژوهش,  بررسی تغییرات رژیم غذایی در زمان بارداری در مقایسه با قبل از آن و میزان آگاهی مادران از وضعیت بهداشت دهان خود, در گروهی از زنان آسیایی مقیم انگلستان بوده است.
مواد و روش‌ها
در یک مطالعه توصیفی, تعداد 54 زن حاملة آسیایی از بین مراجعین به بیمارستان عمومی شهر نیوکاسل انگلستان با تکمیل یک پرسشنامه حاوی اطلاعاتی راجع به بهداشت دهان, مورد مصاحبه قرار گرفتند. آزمون آماری Chi                                                                            Square جهت تجزیه و تحلیل پاسخ‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها
حدود 72% زنان مصاحبه شونده رژیم غذایی خود را در زمان  حاملگی در مقایسه با قبل از آن تغییر داده بودند. حدود 63% مصرف مواد غذایی قندی و حدود 56% از زنان مصرف شیر را در دوران حاملگی افزایش داده بودند. حدود 65% از زنان حامله یک بار در روز مسواک زده بودند و حدود 59% از زنان در هنگام مسواک زدن با مشکل خونریزی از لثه مواجه بوده‌اند. حدود 61% در مورد فواید استفاده از خمیر دندانهای حاوی فلوراید آگاهی داشتند. اکثریت زنان (حدود 0 8% ) از رایگان بودن معالجة دندانپزشکی در طی دوران حاملگی مطلع بودند. حدود 78% زنان حامله بطور مرتب به دندانپزشک مراجعه کرده بودند. اکثریت زنان ( 83% ) در دوره‌های آموزش بهداشت شرکت نکرده بودند. 93% زنان باردار غیر سیگاری بودند.
نتیجه گیری
افزایش مصرف مواد قندی و خونریزی لثه در بیش از نصف زنان حامله و عدم شرکت اکثر آنها در دوره‌های آموزش بهداشت از جنبه‌های منفی در سلامت دهان و دندان در مطالعة حاضر بود. از طرف دیگر مسواک زدن مرتب, آگاهی داشتن افراد از فواید فلوراید در سلامت دندانها و رایگان بودن درمانهای دندانپزشکی در  دوران بارداری, عدم اعتیاد به سیگار و مراجعة منظم به دندانپزشک از جمله موارد مثبت در گروه زنان تحت بررسی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A descriptive survey of the oral health on a group of the Asian pregnant women resident in the UK

نویسندگان [English]

  • Aazam Ahmadian-Yazdi 1
  • Majid Sanatkhani 2
1 Instructor, Dept. of Oral Medicine, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept. of Oral Medicine, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
The oral hygiene of a pregnant woman affects both the mother’s health and her child’s, as much as the general hygiene does on the society health. The effects of dietary and oral hygiene habits of the pregnant women on oral health have been frequently studied in the different societies. However, in this regards the literature has paid less attention to the ethnic groups in a country. The present study aimed to study the oral health care and dietary changes during pregnancy compared to non-pregnancy in a minority ethnic group (Asian women) resident in the UK.
Materials & Methods
The survey was conducted on a group of 54 Asian pregnant women referring to the General Hospital of Newcastle upon Tyne, UK, by interviewing and filling out a questionnaire containing some oral health issues. The results were analysed using Chi-Square test.
Results
About 72 % of the women had changed their diet when they had been pregnant. About 63 % and 56 % had increased the consumption of sweetened stuffs and milk, respectively. About 65 % of the pregnant women brushed their teeth once  a day and 59 % had found their gum bleeding during toothbrushing. About 61 % of the women were aware of the advantages of using fluoride toothpaste. Most women (80 %) were knowledgeable about free dental treatment during pregnancy. About 78 % had been visited regularly by dentists. Majority of the women (about 83 %) had not attended any health educational sessions. 43% of the women were nonsmokers.
Conclusion
In the group surveyed, the increased consumption of sweetened stuffs and the incidence of gum bleeding was recorded for more than half of the pregnant women. Non-attendance of most women in health educational sessions were negative aspects in oral health. Of the positive aspects, regular toothbrushing, awareness of women from fluoride advantages, low prevalence of smoking and regular dental visiting were included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Oral health
  • pregnancy
  • dietary changes