اندازه گیری مدت زمان تزریق بی حسی موضعی در روش بلاک عصب دندانی- تحتانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مربی گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
    اهمیّت کلینیکی کنترل درد در حین درمانهای دندان پزشکی (خصوصاً در جرّاحی دهان و فکّ و صورت) هنگامی پر رنگ تر می شود که بدانیم انجام درمانهای مناسب و صحیح، بدون انجام تکنیکهای بی حسی موضعی غیر ممکن می باشد. چنانچه این تکنیکها به صورت نا مناسب(چه از نظر روش انجام، محل تزریق، مدت زمان به درازا انجامیدن تزریق و ...)صورت پذیرد، حوادث و عوارض نا خواسته و غیر قابل پیش بینی را به دنبال تزریق سبب خواهد شود. هدف از این تحقیق، اندازه گیری مدت زمان به درازا انجامیدن تزریق بی حسی موضعی به روش بلاک عصب دندانی– تحتانی  توسط سه تن از جراحان فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مقایسه آن با میزان توصیه شده جهانی آن می باشد.
مواد وروش
 در  این مطالعه مدت زمان تزریق 1200 کارپول 8/1 میلی لیتری محلول بی حسی موضعی (لیدوکائین + اپی نفرین80000⁄1 ساخت شرکت دارو پخش) برای بلاک عصب دندانی– تحتانی به روش مستقیم به توسط 3 جراح دهان و فک و صورت ( هر کدام 400 تزریق ) در بخش جراحی دهان و فک وصورت دانشکده دندانپزشکی ثبت گردید.
 یافته های حاصل با استفاده از آنالیز میانگین و  با استفاده از نرم افزار SPSS(11.5) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها
  براساس یافته های به دست آمده، میانگین مدت زمان تزریق بی حسی مورد نظر 32 ثانیه به دست آمد.
نتیجه گیری
  نتایج حاصله نشانگر اختلاف معنی داری (p<0/05) با میانگین استاندارد زمان قابل قبول (60 ثانیه )می باشد. و بدین ترتیب با کاهش این زمان شانس بروز واکنشهای ناخواسته دارویی و عوارض ناشی از تزریق سریع محلول بی حسی موضعی افزایش خواهد یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of the time length of local anesthetic injection in inferior alveolar nerve block

نویسندگان [English]

  • Afshin Haradji 1
  • Ahmad Khadem Hosseini 2
1 Assistant Professor, Dept. of Oral and maxillofacial Surgery , Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Instructor, Dept. Of Oral and maxillofacial Surgery, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction
The importance of clinically adequate pain control during dental treatment is highlighted by the fact that it is not possible to safely complete treatment in absence of local anesthetic techniques. In case of any improper technique (method of injection, site of injection, time length of injection etc.) Unpredictable and adverse effects will show up. The purpose of this study was to determine the time length of local anesthetic injection in inferior alveolar nerve block.
Materials & Methods  
1200 local anesthetic injections (1/8 ml lidocaine+ epinephrine; made by daroopakhsh Co.) by direct technique for mandibular  nerve block (400 injection for each surgeon) by three oral and maxillofacial surgeons were done and time lengths of  injections were recorded . Data were analyzed using SPSS software.
Results:
The average time of local anesthetic injection was 32 seconds.
Conclusion
Our findings are significantly different (p<0.05) from accepted standard mean which is 60 seconds (P<0.05). Thus, The chance of developing side-effects and complications due to injection is probable to increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local anesthesia – inferior alveolar nerve block – lidocaine+epinephrine