تمپلیت سفالومتری‌ کودکان‌ 11 تا 13ساله‌ دارای‌ اکلوژن‌ نرمال در مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ دندانپزشکی،‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد

2 استادیار دانشکده‌ داندانپزشکی،‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اهواز

چکیده

مقدمه
در این تحقیق ‌که برای نخستین‌ بار در مشهد صورت‌ گرفت هدف‌ تهیه‌ تمپلیت‌ سفالومتری‌ جانبی‌ برای‌دختران‌ و پسران‌ مشهدی‌ دارای‌ اکلوژن‌ نرمال‌ و نهایتاً استفاده‌ از آن‌ در تشخیص‌ و طرح‌ریزی‌ درمان‌ بیماران‌ ارتدنسی‌ بود.
مواد و روش ها
از بین‌ دانش‌آموزان‌ مدارس‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ شهر مشهد 29 دختر و 25 پسر 11 تا 13 ساله‌ دارای ‌اکلوژن‌ نرمال‌ انتخاب‌ و پس‌ از تشکیل‌ پرونده‌ و تهیه‌ قالب‌ مطالعه‌، از آن‌ها سفالوگرام‌ جانبی‌ به‌ روش‌ "استقرار سر در وضعیت‌ طبیعی‌" تهیه‌ و پس‌ از انجام‌ فرایند تحقیق‌ و ارائه‌ روشی‌ نو برای‌ ترسیم‌ محور مختصات‌، تمپلیت‌های‌ مورد نظر تهیه‌ گردید.
یافته ها
 حاصل این تحقیق استخراج 4 تمپلیت شفاف می باشد: 2 تمپلیت‌ برای‌ دخترها، یکی‌ برای‌ گروه‌ سنی‌ 11ساله‌ و دیگری‌ برای‌ گروه‌ سنی‌ 12 ساله‌، و 2 تمپلیت برای‌ پسرها، یکی‌ برای‌ گروه‌ سنی‌ 12 ساله‌ و دیگری‌ برای‌ گروه‌ سنی‌ 13ساله.
نتیجه گیری
استفاده از تمپلیت روشی سریع و با اطمینان بالا در تشخیص و طرح ریزی درمان ارتدنسی است و  تمپلیتهای حاصل این مطالعه میتواند برای این منظور در کودکان واقع در گروه های سنی مورد نظر بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cephalometric template for children aged 11-13 with normal occlusion in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohammad Basafa 1
  • Mashaallah Khanemasjedi 2
1 Associate Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Ahvaz University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction
The aim of this study, which has been done for the first time in Mashhad, was to prepare lateral cephalometric templates for boys and girls with normal occlusion in Mashhad and use of them for diagnosing and treatment planning of malocclusions in orthodontic patients.
Materials and Methods
 In this study 29 girls and 25 boys, aged 11 to 13, were chosen from schools of Mashhad. After preparing files and taking impressions, their lateral cephalograms were taken in NHP and the template preparation process with a new technique was carried out and the templates were extracted.
Results
4 templates were extracted: 2 for girls aged 11 and 12, and 2 for boys aged 12 and 13.
Conclusion
Using template is a very fast and reliable way for diagnosing and treatment planning in orthodontics. The templates of this study can be used for patients of the above-mentioned age group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cephalometry
  • NHP
  • template