دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، دی 1386 
7. مقایسه خواص بیومکانیکی ریشه دندان، بدنبال دو روش مختلف آماده سازی و پرکردن

صفحه 299-306

10.22038/jmds.2007.1376

جمیله قدوسی؛ سعید مرادی؛ سیدمجتبی زبرجد؛ هومن جلیل زاده تهرانی


8. بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش های مختلف سمان کردن در گیر پست ریختگی

صفحه 307-314

10.22038/jmds.2007.1377

احمد قهرمانلو؛ تقی سالاری؛ تیمور قلعه نوئی؛ حبیب الله اسماعیلی