دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 97، تابستان 1395، صفحه 105-192 

مقاله پژوهشی

1. بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی‏ میکروبیال فتوداینامیک تراپی روی استرپتوکوکوس موتانس

صفحه 105-112

فرزانه احراری؛ کیارش قزوینی؛ فاطمه مظهری؛ رضا فکرآزاد؛ ندا اسلامی؛ نیلوفر عمرانی


5. بررسی سیالیک اسید تام بزاق در بیما ران مبتلا به لیکن پلان اروزیو دهانی

صفحه 143-148

لیلا فرهاد ملاشاهی؛ ماریه هنرمند؛ علیرضا نخعی؛ عالیه چرمه


7. بررسی و مقایسه میزان از دست دادن خون حین انواع مختلف جراحی ارتوگناتیک

صفحه 159-166

سیدجابر میرجانی؛ علیرضا شریفیان عطار؛ فاطمه خسروی؛ مجید عشق پور


8. تعیین اثر پروپولیس تهیه شده در ایران بر پلاک دندانی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی قزوین

صفحه 167-176

محمدرضا ناصح؛ نعمت اله غیبی؛ حسن جهانی هاشمی؛ الهه عزیزلو؛ زهرا علیزاده طبری


گزارش مورد

10. گزارش مورد درمان ریشه دندان های پره مولر اول و دوم مندیبل با سه کانال مجزا

صفحه 187-192

سیدمهدی انارکی فیروز؛ حمید جعفرزاده باکویی؛ محمدحسن ضرابی؛ مسعود یعقوبی