دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 97، تیر 1395، صفحه 105-192 

مقاله پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی‏ میکروبیال فتوداینامیک تراپی روی استرپتوکوکوس موتانس

صفحه 105-112

10.22038/jmds.2016.6687

فرزانه احراری؛ کیارش قزوینی؛ فاطمه مظهری؛ رضا فکرآزاد؛ ندا اسلامی؛ نیلوفر عمرانی


بررسی و مقایسه میزان از دست دادن خون حین انواع مختلف جراحی ارتوگناتیک

صفحه 159-166

10.22038/jmds.2016.6686

سیدجابر میرجانی؛ علیرضا شریفیان عطار؛ فاطمه خسروی؛ مجید عشق پور


تعیین اثر پروپولیس تهیه شده در ایران بر پلاک دندانی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی قزوین

صفحه 167-176

10.22038/jmds.2016.6841

محمدرضا ناصح؛ نعمت اله غیبی؛ حسن جهانی هاشمی؛ الهه عزیزلو؛ زهرا علیزاده طبری


گزارش مورد

گزارش مورد درمان ریشه دندان های پره مولر اول و دوم مندیبل با سه کانال مجزا

صفحه 187-192

10.22038/jmds.2016.6342

سیدمهدی انارکی فیروز؛ حمید جعفرزاده باکویی؛ محمدحسن ضرابی؛ مسعود یعقوبی