دوره و شماره: دوره 40، شماره 4 - شماره پیاپی 99، دی 1395، صفحه 309-402 
بهبود خواص لومینسانس چینی دندانپزشکی با استفاده از سیلیکون کارباید

صفحه 325-334

10.22038/jmds.2016.7903

میترا توکلی؛ سیدمحمدصادق نوربخش؛ فتح الله مضطرزاده؛ ازاده سپهوندی


بررسی حضور ژنوم ویروس HHV7 در ضایعات لیکن پلان دهانی به روش PCR

صفحه 365-370

10.22038/jmds.2016.7494

پریچهر غلیانی؛ نگار صرافان؛ لاله امینی؛ میلاد علیخانی


گزارش مورد

افزایش حجم غیر معمول فکین در بیمار مبتلا به هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه : یک گزارش مورد

صفحه 1-2

10.22038/jmds.2016.6945

آتس سا پاک فطرت؛ زهره دلیرثانی؛ نجمه انبیایی؛ شادی ثقفی؛ صدیقه مدرس موسوی