دوره و شماره: دوره 38، شماره 4 - شماره پیاپی 91، دی 1393، صفحه 281-386 

مقاله پژوهشی

مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان درباره خصوصیات یک معلم خوب در رشته دندانپزشکی

صفحه 281-290

10.22038/jmds.2014.3148

مجید اکبری؛ امیر معین تقوی؛ حبیب الله قنبری؛ محمد باقری؛ عاطفه عطوفی


بررسی 30 شاخص کیفی اعتبار ساختاری و محتوایی آزمون‏های نظری دندانپزشکی

صفحه 291-302

10.22038/jmds.2014.3245

مریم بهاروند؛ محمد حسین زاده؛ زهرا جابری انصاری؛ الهام عباس زاده؛ حامد مرتضوی


بررسی و نقد تحقیقات اپیدمیولوژی توصیفی دندانپزشکی منتشر شده ایران در سال‏‏های 1375 تا 1388

صفحه 303-312

10.22038/jmds.2014.3480

آتس سا پاک فطرت؛ زهرا دلاوریان؛ محمدتقی شاکری؛ علی رضا صراف شیرازی؛ عاتکه موقری پور؛ فاطمه موقری پور؛ سارا کاوه


ارزیابی اثر دهان‏شویه کلپوره بر استرپتوکوک موتانس بزاق

صفحه 321-330

10.22038/jmds.2014.3479

سمیه خرمیان طوسی؛ زهیر منظری توکلی؛ رضا بهرام آبادی نژاد؛ بهنام زینلی


ارتباط بین مصرف داروهای ضدبارداری خوراکی و حضور باکتری‏های پریوپاتوژن زیر لثه ای

صفحه 331-336

10.22038/jmds.2014.3300

احسان رفیعی؛ مهدی رفیعی؛ شیرین زهرا فرهاد؛ شهرام امینی؛ فراز تیموری؛ مینا کرمی


درمان های ارتودنسی توسط دندانپزشکان عمومی - شیراز

صفحه 375-386

10.22038/jmds.2014.3149

هومن ظریف نجفی؛ مرتضی عشاق؛ حمیدرضا پاکشیر؛ محمدتقی محبی