دوره و شماره: دوره 38، شماره 3 - شماره پیاپی 90، مهر 1393، صفحه 193-280 
ارزیابی تراکم عروق خونی در نئوپلاسم های شایع و بدخیم غده بزاقی

صفحه 221-232

10.22038/jmds.2014.2211

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ فرزاد یزدانی؛ زهرا دهقان؛ علی اکبر محمودی؛ ثریا خفری


بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت آپیکالی سیلرهای MTA Fillapex، iRoot SP و AH-Plus

صفحه 1-2

10.22038/jmds.2014.2986

مریم فرقانی؛ مریم بیدار؛ نیلوفر صادق الحسینی؛ ندا نقوی؛ نگین عطاران مشهدی


گزارش مورد

ترابکولار جوونایل اوسی فاینگ فیبروما در فک پایین: گزارش مورد

صفحه 275-280

10.22038/jmds.2014.2998

نوشین محتشم؛ مجید عشق پور؛ اعظم روشن میر؛ فاطمه حافظ ملکی؛ سمیه عبدالله پور