دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 89، تیر 1393، صفحه 93-192 

مقاله پژوهشی

مقایسه ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق در افراد سیگاری و غیرسیگاری

صفحه 93-98

10.22038/jmds.2014.2835

فاطمه اربابی کلاتی؛ طاهره نصرت زهی؛ سعیده سلیمی؛ رویا صادقی سبزواری؛ پروین اربابی کلاتی


شیوع سنگ‌های پالپی در کلیشه‏ های رادیوگرافی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال 1390

صفحه 99-106

10.22038/jmds.2014.2252

عالیه سادات جوادزاده؛ سیده طاهره محتوی پور؛ یاسمین وثوقی؛ زهرا پورحبیبی؛ سمیه نعمتی؛ زهرا دلیلی


تاثیر تاخیر در زمان اسکن سنسورهای PSP در شرایط مختلف نگهداری بر کیفیت تشخیص انتهای آپکس

صفحه 107-118

10.22038/jmds.2014.2209

زهرا دلیلی؛ مهران طارمسری؛ سیده طاهر محتوی پور؛ جلیل خادمی؛ فاطمه سلیمانی؛ فاطمه سلامت


مقایسه ایمونوهیستوشیمی بیان CD105 و Snail2 در کارسینوم سلول سنگفرشی و اپی‏تلیوم دیسپلاستیک دهان

صفحه 129-138

10.22038/jmds.2014.2253

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ رامین فروغی؛ نصرالله ساغروانیان؛ علی بیژنی؛ بهاره غفاری


بررسی موقعیت دیسک در تصاویر MRI بیماران دارای کلیک مفصل گیجگاهی فکی

صفحه 139-148

10.22038/jmds.2014.2836

محمود طاهری هروی؛ اعظم السادات مدنی؛ ماهرخ ایمانی مقدم؛ مریم گودرزی؛ آرزو حبیبی راد؛ امیر طاهر میرمرتضوی


بررسی تاثیر استفاده از فیلم آموزشی و زمان آن بر میزان یادگیری درس عملی آناتومی و مورفولوژی دندان

صفحه 149-158

10.22038/jmds.2014.2833

رامین کاویانی؛ سید علی رضا مکی نژاد؛ رضوانه چراغی؛ سمانه فرجی پور؛ زینب داودمنش


مقاله مروری و متاآنالیز

تاثیر چای سبز در کنترل و کاهش بیماری‏های پریودنتال و پوسیدگی دندان - یک مرور نظام مند

صفحه 169-184

10.22038/jmds.2014.2254

بهاره طحانی؛ احسان مستاجران؛ ریحانه فقیهیان؛ فاطمه توکل؛ آیلین احتشامی؛ ساناز ضیایی