دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 88، بهار 1393 
3. بررسی مقایسه‏ ای بروز سیکلین D1 در لیکن پلان و کارسینومای سلول سنگفرشی دهان به روش ایمونوهیستوشیمی

صفحه 17-28

معصومه زرگران؛ شکوفه جمشیدی؛ آذر برادران؛ عباس مقیم بیگی؛ مهرناز علی خاصی


گزارش مورد

10. تشخیص یک مورد بیماری سلیاک بر مبنای تظاهرات دهانی

صفحه 85-92

هومن مسنن مظفری؛ پگاه مسنن مظفری؛ پریچهر مسنن مظفری؛ آتس سا پاک فطرت؛ مریم امیر چقماقی؛ مجید صنعت خانی؛ کامران غفارزادگان؛ شیلان صلاح