کلیدواژه‌ها = دندانپزشکی
مقایسه سطح دانش و رضایتمندی دانشجویان از آموزش حضوری به شیوه سنتی و مبتنی بر وسایل کمک آموزشی در واحد درسی کاربردهای بالینی لیزر در دندانپزشکی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 514-524

10.22038/jmds.2024.74299.2305

زهره دلیرثانی؛ جواد سرآبادانی؛ فرزانه احراری؛ محبوبه طاهری زاده؛ فریبا حسنی؛ حسین باقری


کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده دندانپزشکی گرگان از دیدگاه دانشجویان در سال 1400

دوره 47، شماره 3، مهر 1402، صفحه 263-274

10.22038/jmds.2023.68886.2235

علیرضا حیدری؛ زهرا خطیرنامنی؛ مهدی عباس آبادی؛ نرگس رفیعی؛ مرضیه احمدی؛ حدیثه سراوانی


مروری بر دستورالعمل ها و مطالعات موجود در زمینه پیشگیری از عفونت کوید-19 در مراکز دندانپزشکی

دوره 44، شماره 3، مهر 1399، صفحه 299-307

10.22038/jmds.2020.48058.1907

احسان رفیعی منش؛ فاطمه احمدی؛ ترانه موحد؛ اورنگ عبداللهی


مقایسه ی آموزش درس "لیزر در دندانپزشکی" با دو روش مبتنی بر موبایل و کتابچه برای دانشجویان دندانپزشکی

دوره 43، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-294

10.22038/jmds.2019.13687

جواد سرآبادانی؛ مهدی دهقانی تفتی؛ علی لبافچی؛ عبدالله جوان رشید


بررسی و نقد مقالات کارآزمایی بالینی دندانپزشکی ایران - منتشر شده به زبان انگلیسی – طی سالهای 2012-1999

دوره 42، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 19-30

10.22038/jmds.2018.10413

آتس سا پاک فطرت؛ زهرا دلاوریان؛ محمد تقی شاکری؛ علیرضا صراف شیرازی؛ پگاه مسنن مظفری؛ امیر معین تقوی؛ بهزاد کریمی مبارکه


ارزیابی شناخت، نگرش و توانایی دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی مشهد در زمینه کاربرد آمار حیاتی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-66

10.22038/jmds.2018.10339

نجمه عسگری؛ منور افضل آقایی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ محبوبه دهقانی


تعیین میزان دستیابی به اهداف آموزشی گروه‏های پریو و ترمیمی دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال 94 – 93

دوره 41، شماره 2، تیر 1396، صفحه 91-106

10.22038/jmds.2017.8611

سمیه انصاری مقدم؛ رضوانه شکوهی نیا؛ سمیه حسینی طباطبایی؛ سیروس ریسباف فکور؛ علیرضا انصاری مقدم؛ محمد نائبی


ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب دندان پزشکی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 69-78

10.22038/jmds.2017.8370

رحیم یوسفی؛ فائزه پیری


بررسی و نقد تحقیقات اپیدمیولوژی توصیفی دندانپزشکی منتشر شده ایران در سال‏‏های 1375 تا 1388

دوره 38، شماره 4، دی 1393، صفحه 303-312

10.22038/jmds.2014.3480

آتس سا پاک فطرت؛ زهرا دلاوریان؛ محمدتقی شاکری؛ علی رضا صراف شیرازی؛ عاتکه موقری پور؛ فاطمه موقری پور؛ سارا کاوه


مقایسه میزان ترس و اضطراب کودکان 6-3 ساله متعاقب در‌مان‌های دندانپزشکی سرپایی و تحت بیهوشی عمومی در شهر اصفهان

دوره 38، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 9-16

10.22038/jmds.2014.2134

سیدابراهیم جباری فر؛ ندا احمدی روزبهانی؛ شهرزاد جوادی نژاد؛ لیلا حسینی