دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 86، مهر 1392، صفحه 185-270 
بررسی کارایی روش لیزر فلورسانس در تشخیص حفرات پوسیدگی پروگزیمالی

صفحه 185-200

10.22038/jmds.2013.1098

مجید اکبری؛ فرزانه احراری؛ حسین حسینی زارچ؛ فاطمه موقری پور


مقایسه ترکیبات بیوشیمیایی بزاق در بیماران با نارسایی کلیوی پیشرفته (End Stage Renal Disease) و افراد سالم

صفحه 185-200

10.22038/jmds.2013.1099

مهین بخشی؛ سهیلا مانی‌فر؛ فهیمه‌ سادات طباطبایی؛ بیتا جزء خواجه‌نوری؛ سیامک صبور؛ فاطمه رضایی دخت


بررسی نیتریک اکساید و فاکتور رشد اپیدرمال بزاق در بیماران مبتلا به دیابت و افراد سالم

صفحه 200-210

10.22038/jmds.2013.677

حمیدرضا عبدالصمدی؛ محمدتقی گودرزی؛ فاطمه احمدی متمایل؛ عباس مقیم بیگی؛ مینا جزایری؛ فاطمه رضایی؛ زهرا تقوی


مقاله پژوهشی

بررسی اثر ضد قارچی نانوذرات نقره در رزین‏های آکریلی

صفحه 185-200

10.22038/jmds.2013.1101

احمد قهرمانلو؛ امید رجبی؛ کیارش قزوینی؛ امیرطاهر میرمرتضوی؛ محسن متولی حقیقی


بررسی رابطه بین میزان سیستاتین C موجود در بزاق تام و پریودنتیت مزمن

صفحه 185-200

10.22038/jmds.2013.1102

محمدحسن نجفی؛ مرتضی طاهری؛ هوشنگ رفعت‏ پناه؛ امیر معین‏ تقوی؛ مجیدرضا مختاری؛ مریم محمدزاده رضایی؛ فاطمه فرازی


گزارش مورد

فیوژن دندان مولر سوم مندیبل با دندان دیستومولر نهفته: گزارش مورد

صفحه 210-215

10.22038/jmds.2013.685

جمیله بیگم طاهری؛ سمیه بابایی؛ فاطمه باقری؛ سمیه عظیمی