دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 85، تیر 1392، صفحه 85-184 
بررسی اثر رنگ‏ آمیزی بر استحکام خمشی سرامیک زیرکونیایی Zirkonzahn

صفحه 137-144

10.22038/jmds.2013.591

مرضیه علی‌خاصی؛ حبیب حاج میرآقا؛ آرمیتا آروین؛ راضیه خان محمدی


نیازهای درمانی ارتودنسی دانش‏ آموزان پسر 18-14 ساله شهر اصفهان در سال 89-88 با استفاده از شاخص IOTN

صفحه 145-152

10.22038/jmds.2013.593

مسعود فیض بخش؛ پروین خادم؛ سعید سرندی؛ فاطمه تیموری؛ فرزین اصلانی؛ سپیده دادگر


گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر فیبروز هیستیوسایتومای بدخیم فک پایین

صفحه 177-184

10.22038/jmds.2013.595

حمیدرضا عبدالصمدی؛ شهربانو رعدی؛ پوراندخت داوودی؛ عباس شکری؛ شکوفه جمشیدی؛ علی حیدری؛ محسن رستمی؛ فاطمه احمدی متمایل