کلیدواژه‌ها = ریزنشت
مقایسه میزان ریزنشت ترمیم های کامپوزیت کلاس II در روش Open Sandwich و Snowplow

دوره 46، شماره 2، تیر 1401، صفحه 93-102

10.22038/jmds.2022.57330.2042

عبدالرحیم داوری؛ محمد علی مقدم؛ هاله داودی


بررسی آزمایشگاهی ریزنشت باندینگ یونیورسال در فیشورسیلانت دندان‌های مولر دائمی

دوره 45، شماره 2، تیر 1400، صفحه 153-160

10.22038/jmds.2021.51908.1944

فائزه فتوحی؛ علیرضا دانش کاظمی؛ زهرا روستایی؛ فاطمه زارع بیدکی


بررسی آزمایشگاهی اثر چرخه مکانیکی نیرو بر میزان ریزنشت مخلوط نانوذرات اکسید مس و کامپوزیت فلو

دوره 44، شماره 3، مهر 1399، صفحه 216-227

10.22038/jmds.2020.44650.1859

علیرضا دانش کاظمی؛ عبدالرحیم داوری؛ سولماز قنبرنژاد؛ پدرام دانش کاظمی؛ نیلوفر فلاح چم آسمانی؛ فاطمه قائمی


مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت ماده فیشورسیلانت متداول با ماده رزینی Icon

دوره 42، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 11-18

10.22038/jmds.2018.10420

مهرداد برکتین؛ داوود قاسمی تودشکچوئی؛ مهری صفری؛ شیما امیدی


بررسی تاثیر آلودگی بزاق بر ریزنشت سیلانت در سیستم‏های ادهزیو سلف‏اچ با اسیدیته مختلف

دوره 39، شماره 4، دی 1394، صفحه 343-350

10.22038/jmds.2015.5808

مریم طالبی؛ رسول صاحب علم؛ مریم مهرابخانی؛ نگار مختاری امیرمجد؛ گلناز ملیحی


ارزیابی ریزنشت ترمیم‏های Core max II در دندان‏های مولر شیری پالپوتومی شده: یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 3، مهر 1391، صفحه 231-238

10.22038/jmds.2012.483

بهجت الملوک عجمی؛ حامد عباچی زاده؛ ریحانه شفیعیان؛ سوران امینی فر


ارزیابی ریزنشت یک سیستم چسباننده بکار رفته به عنوان فیشورسیلانت

دوره 36، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 37-44

10.22038/jmds.2012.834

شهرزاد جوادی نژاد؛ مریم کرمی؛ زهرا سرلک


بررسی میزان ریزنشت کامپوزیت خود باندشونده WetBond در حفرات کلاس V

دوره 34، شماره 2، تیر 1389، صفحه 99-108

10.22038/jmds.2010.1194

فرخ آصف زاده؛ مهدیه جمشیدیان؛ ناصر ولایی


بررسی آزمایشگاهی ریزنشت حد فاصل گلاس آینومر و سیلانت رزینی در ترمیم ‏های باندشونده محافظه‏ کارانه (CAR)

دوره 34، شماره 2، تیر 1389، صفحه 117-124

10.22038/jmds.2010.1196

علیرضا حیدری؛ سارا قدیمی؛ شهرام مشرفیان؛ حسین انصاری؛ الناز گنودی


ریزنشت جینجیوالی در ترمیم های توام همرنگ دندان- اینسرت سرامیکی در دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده

دوره 32، شماره 3، مهر 1387، صفحه 229-236

10.22038/jmds.2008.1316

فاطمه مظهری؛ بهجت الملوک عجمی؛ سید مصطفی معظمی؛ فاطمه السادات سجادی


ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر گسترش چینی در مارجین بر ریزنشت کراون های بیس متال

دوره 29، شماره 1,2، فروردین 1384، صفحه 75-80

10.22038/jmds.2005.1508

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان


ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی

دوره 28، شماره 3,4، مهر 1383، صفحه 193-198

10.22038/jmds.2004.1534

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان؛ فاطمه ملک نژاد


مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت به داخل کانال در دو نوع ماده سازنده کور تحت استرسهای حرارتی

دوره 28، شماره 1,2، فروردین 1383، صفحه 91-96

10.22038/jmds.2004.1597

رضا گوهریان؛ اعظم السادت مدنی؛ مجید رضا مختاری