نویسنده = رضا گوهریان
تعداد مقالات: 13
1. بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ تارجیس به وسیله کالریمتر و مقایسه آن با پرسلن و کامپوزیت

دوره 30، شماره 3,4، مهر 1385، صفحه 301-308

10.22038/jmds.2006.1442

رضا گوهریان؛ جلیل قنبرزاده؛ فوژان قربانیان فرد


2. بررسی استحکام شکست دندان های پست کراون شده با و بدون فرول

دوره 30، شماره 1,2، فروردین 1385، صفحه 117-124

10.22038/jmds.2006.1463

رضا گوهریان؛ نفیسه اسدزاده عقدایی


4. بررسی آزمایشگاهی اثر دمای سیلندر و لاینر بر ابعاد پست ریختگی در فلزات بیس

دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384، صفحه 215-222

10.22038/jmds.2005.1486

محمد رضا صابونی؛ جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ حبیب الله اسماعیلی


5. ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر گسترش چینی در مارجین بر ریزنشت کراون های بیس متال

دوره 29، شماره 1,2، فروردین 1384، صفحه 75-80

10.22038/jmds.2005.1508

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان


6. ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی

دوره 28، شماره 3,4، مهر 1383، صفحه 193-198

10.22038/jmds.2004.1534

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان؛ فاطمه ملک نژاد


8. تاثیر کامپازیت قابل جریان به عنوان لاینر زیر ترمیم آمالگام در استحکام شکست دندانهای خلفی اندو شده

دوره 28، شماره 1,2، فروردین 1383، صفحه 83-90

10.22038/jmds.2004.1596

مرجانه قوام نصیری؛ فاطمه ملک نژاد یزدی؛ رضا گوهریان


9. مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت به داخل کانال در دو نوع ماده سازنده کور تحت استرسهای حرارتی

دوره 28، شماره 1,2، فروردین 1383، صفحه 91-96

10.22038/jmds.2004.1597

رضا گوهریان؛ اعظم السادت مدنی؛ مجید رضا مختاری


10. مقایسه سه روش چیدن دندان در پروتز کامل

دوره 27، شماره 3,4، مهر 1382، صفحه 100-107

10.22038/jmds.2003.1606

نفیسه اسدزاده عقدائی؛ اسماعیل شریفی؛ رضا گوهریان


11. بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base

دوره 27، شماره 3,4، مهر 1382، صفحه 134-138

10.22038/jmds.2003.1611

مهدیه سیفی؛ محمدرضا صابونی؛ رضا گوهریان


12. بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر دقت ابعادی کستینگ های فلزات بیس

دوره 27، شماره 3,4، مهر 1382، صفحه 155-159

10.22038/jmds.2003.1615

جلیل قنبرزاده؛ محمدرضا صابونی؛ رضا گوهریان


13. بررسی کلینیکی میزان موفقیت بازسازی داخل دهانی ترمیمهای چینی باند شونده به فلز

دوره 27، شماره 1,2، فروردین 1382، صفحه 43-48

10.22038/jmds.2003.1627

جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ زینب عادل کاردان