دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، فروردین 1389 
بررسی پلی مورفیسم اینترلوکین 10 در کودکان مبتلا به ژنژویت

صفحه 7-14

10.22038/jmds.2010.1204

پرویز ترک‏ زبان؛ حامد مرتضوی؛ حمیدرضا عبدالصمدی؛ رضا زارع محمودآبادی