دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 94-1 

مقاله پژوهشی

بررسی رعایت اصول حفاظتی اشعه در مطبهای دندانپزشکی شهر مشهد

صفحه 1-10

10.22038/jmds.2018.10338

اعظم احمدیان یزدی؛ ثمره مرتضوی؛ غلامحسن رحمان نیا


مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت ماده فیشورسیلانت متداول با ماده رزینی Icon

صفحه 11-18

10.22038/jmds.2018.10420

مهرداد برکتین؛ داوود قاسمی تودشکچوئی؛ مهری صفری؛ شیما امیدی


بررسی و نقد مقالات کارآزمایی بالینی دندانپزشکی ایران - منتشر شده به زبان انگلیسی – طی سالهای 2012-1999

صفحه 19-30

10.22038/jmds.2018.10413

آتس سا پاک فطرت؛ زهرا دلاوریان؛ محمد تقی شاکری؛ علیرضا صراف شیرازی؛ پگاه مسنن مظفری؛ امیر معین تقوی؛ بهزاد کریمی مبارکه


بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی

صفحه 49-58

10.22038/jmds.2018.10419

سپیده سیف؛ زهره جعفری اشکاوندی؛ مریم مردانی؛ نسرین حمیدی زاده


گزارش مورد

گزارش یک مورد ملانومای بدخیم دهان در خلف مندیبل

صفحه 87-94

10.22038/jmds.2018.10417

آناهیتا قربانی؛ مائده صالحی؛ علیرضا قنادان؛ طاهره ملانیا