دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، تیر 1397، صفحه 184-95 
مقایسه‌ درجه تبدیل درکامپوزیتهای با پایه متاکریلات و پایه سایلوران تحت تأثیر عمق و رنگ نوار ماتریکس

صفحه 133-140

10.22038/jmds.2018.10887

مهرداد برکتین؛ مصطفی موسوی‌نسب؛ سعید آذربایجانی؛ فاطمه السادات رنجبران؛ مسعود زاده داداشی


تأثیر آدامس حاوی کلپوره بر کاهش میزان استرپتوکوک موتانس بزاق

صفحه 141-150

10.22038/jmds.2018.10889

سمیه خرمیان طوسی؛ احمد جعفری؛ سید محمود امین مرعشی؛ سالومه فرامرزی نیکنام؛ ملیحه فرید فرید