دوره و شماره: دوره 42، شماره 4، دی 1397، صفحه 278-376 
مقایسه میزان رضایتمندی بیماران از نگهدارنده های هاولی و فرم داده شده در خلأ

صفحه 285-297

10.22038/jmds.2018.11988

براتعلی رمضانزاده؛ فرزانه احراری؛ زهرا سادات حسینی؛ محسن قلی زاده


ردیابی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در آملوبلاستوما به روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)

صفحه 298-306

10.22038/jmds.2018.11989

رضا زارع محمودآبادی؛ شادی ثقفی؛ فرناز مهاجرتهران؛ فرهاد جعفری؛ شقایق رفیعی؛ مائده شکری