دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، تیر 1391، صفحه 95-172 

مقاله پژوهشی

ارزیابی رابطه مراحل رویش دندانی و مراحل بلوغ اسکلتال به روش بررسی ستون مهره‏ های گردنی

صفحه 95-104

10.22038/jmds.2012.820

شهین امامی میبدی؛ مریم پوستی؛ عسل فطرتی؛ محمدجواد خرازی فرد


مقایسه میزان استحکام کششی چهارنوع دندان مصنوعی آکریلی در محیط آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعی

صفحه 105-112

10.22038/jmds.2012.821

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ محمد اسدالله زاده؛ سیدمجتبی زبرجد؛ مریم قره چاهی


بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیصی دندانپزشکان عمومی شاغل در استان خراسان رضوی (ایران) در مورد بیماری‏های شایع دهان در سال های 88-1387

صفحه 113-120

10.22038/jmds.2012.822

جواد سرآبادانی؛ آتس سا پاک فطرت؛ زهرا دلاوریان؛ زهرا ابراهیمی نیک؛ ‌امیرحسین نجات؛ امیرقلی کامل برون


بررسی فراوانی تومورهای ادونتوژنیک در زاهدان (ایران) در طی سال‏های 1389-1379

صفحه 149-156

10.22038/jmds.2012.827

حمیده کده؛ شیرین سراوانی؛ طاهره نصرت زهی؛ فیض الرحمن رسولی زاده


گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر لنفوم غیرهوچکین اولیه در وستیبول فک بالا

صفحه 165-172

10.22038/jmds.2012.830

سید امید مهدوی؛ نجمه السادات بوستانی؛ ندا غلامی؛ آتس سا پاک فطرت؛ نصرالله ساغروانیان