کلیدواژه‌ها = ایمونوهیستوشیمی
بررسی بیان COX2 در لیکن پلان دهانی به روش ایمونوهیستوشیمی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 12-21

10.22038/jmds.2021.44119.1899

شادی ثقفی خادم؛ سید مجید میرهاشمی؛ معصومه سعیدی رباط


گزارش یک مورد نادر استئوسارکوم فک پایین در کودک 8 ساله

دوره 41، شماره 3، مهر 1396، صفحه 289-294

10.22038/jmds.2016.7852

آتنا شیوا؛ امیرحسین پاکروان


گزارش یک مورد Palisaded Encapsulated Neuroma (PEN)در لثه لینگوال مندیبل

دوره 40، شماره 3، مهر 1395، صفحه 303-308

10.22038/jmds.2016.6754

آرزو ریانی؛ صفورا سیفی؛ منصوره محمدی؛ فاطمه علی اکبر پور؛ زهرا علیزاده؛ سینا عرب شیبانی


بررسی بروز MDM2 و P53 در کیست دنتی‌ژروس و ادنتوژنیک کراتوکیست به روش ایمنوهیستوشیمی

دوره 39، شماره 2، تیر 1394، صفحه 163-172

10.22038/jmds.2015.4471

ستاره شجاعی؛ شکوفه جمشیدی؛ نوشین محتشم؛ قدرت الله روشنایی؛ مهدی شهابی نژاد


ارزیابی تراکم عروق خونی در نئوپلاسم های شایع و بدخیم غده بزاقی

دوره 38، شماره 3، مهر 1393، صفحه 221-232

10.22038/jmds.2014.2211

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ فرزاد یزدانی؛ زهرا دهقان؛ علی اکبر محمودی؛ ثریا خفری


مقایسه ایمونوهیستوشیمی بیان CD105 و Snail2 در کارسینوم سلول سنگفرشی و اپی‏تلیوم دیسپلاستیک دهان

دوره 38، شماره 2، تیر 1393، صفحه 129-138

10.22038/jmds.2014.2253

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ رامین فروغی؛ نصرالله ساغروانیان؛ علی بیژنی؛ بهاره غفاری


بررسی مقایسه‏ ای بروز سیکلین D1 در لیکن پلان و کارسینومای سلول سنگفرشی دهان به روش ایمونوهیستوشیمی

دوره 38، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 17-28

10.22038/jmds.2014.2135

معصومه زرگران؛ شکوفه جمشیدی؛ آذر برادران؛ عباس مقیم بیگی؛ مهرناز علی خاصی


بررسی مقایسه ‏ای میزان اینترلوکین 17 در پالپ دندان‏های نرمال و دندان‏های سمپتوماتیک به روش ایمونوهیستوشیمی

دوره 35، شماره 3، مهر 1390، صفحه 213-222

10.22038/jmds.2011.961

سید بهروز موسوی؛ پرویز دیهیمی؛ سید محمد حسینیان؛ علیرضا عندلیب


گزارش یک مورد متاستاز از کارسینومای کلیوی سلول روشن به لثه قدام فک بالا در یک مرد 75 ساله

دوره 34، شماره 2، تیر 1389، صفحه 171-178

10.22038/jmds.2010.1202

نصرالله ساغروانیان؛ علیرضا رجائی؛ نازنین بشردوست


بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در گرانولومای پیوژنیک و تومور حاملگی مخاط دهان به روش ایمنوهیستوشیمی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 63-68

10.22038/jmds.2009.1293

نوشین محتشم؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ کامران غفارزادگان؛ عاطفه ناصح؛ نرگس قاضی